AVRUPA HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Müdür:
Prof. Dr. Cemil KAYA

Merkezin amacı:
1973 yılında kurulan IAHUAM’un amacı, bugünkü Avrupa Birligi (AB) çevresinde olusan Avrupa Hukuku ve Avrupa Birliği çalışmalarına ilişkin hukuki çalışmaları incelemek ve bu alanda araştırma ve çalışmalar yapmaktır. IAHUAM, bu amacı gerçekleştirebilmek için seminerler, konferans ve kolokyum ile paneller düzenlemekte, bu konulara ilişkin yayınlar yapmakta, araştırmalar için komisyonlar kurmaktadır. Uğraştığı konularla ilgili arşiv ve kütüphane oluşturmak, çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturur.

IAHUAM, AB’nin ilgili ünitelerinden doküman, süreli yayın, resmi gazete, mahkeme karar ve derlemeleri, araştırma ve inceleme raporları alan ve sistematize eden, AB’nin yetkili yayın ve dağıtım kuruluşlarınca tanınan Türkiye’deki ilk dokümantasyon merkezidir.

Web Sayfası İçin Tıklayınız…

20 Ekim 2015
1028 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00 Fax: 0212 512 41 35

E-posta: hukuk_dekan@istanbul.edu.tr