Kalite Komisyonumuz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Kalite Komisyonu

Görev ve Sorumlulukları

 

İ.Ü Hukuk Fakültesi Kalite Komisyonun çalışmaları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;
  • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi, Hedef Yönetim Planı oluşturulması
  • Kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Üniversite Kalite Kuruluna sunmak
  • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve hedef yönetim planı dahilinde kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık hedef yönetim planı faaliyet raporlarını değerlendirmek
  • Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde çalışmak ve çalışmalarında gerekli desteği sağlamak.
 

İÜ Hukuk Fakültesi Kalite Komisyonu

Prof.Dr.Yasemin IŞIKTAÇ  (Birim Kalite Temsilcisi )

Doç.Dr.Bilgehan ÇETİNER (Dekan Yardımcısı)

Doç.Dr.Emrehan İNAL         (Birim Kalite Temsilci Yardımcısı)

Arş.Gör İrem Burcu ÖZKAN

Ali KOCA  ( Fakülte Sekreteri)

Cevat BİNİCİ  ( Şef - Muhasebe İşleri)

Gökçe AYGEN  ( Şef - Dekanlık)

Günay ADEKA  ( Bilgisayar İşletmeni - Taşınır Mal Yetkilisi)

Melek UYAR (Şef - Personel İşleri)

Nurgül YILMAZ (Şef - Personel İşleri)

Murat TURAN  (Şef - Öğrenci İşleri)

Şule AKGÜVEN (Bilgisayar İşletmeni - Öğrenci İşleri Bürosu)

Necmiye ÖZCAN  (Bilgisayar İşletmeni - Kütüphane Sorumlusu)

Ümit TOPUZ (Bilgisayar İşletmeni - Satın Alma Görevlisi)

Kaya AYDOĞAN (Bilgisayar İşletmeni - Muhasebe Bürosu)

Refika SERÇE ŞİRİK (Bilgisayar İşletmeni-Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı) (Ceza ve Ceza Muhekemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı)

Öğrenci Temsilcileri: Güncellenmektedir...

05 Şubat 2017
504 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00 Fax: 0212 512 41 35

E-posta: hukuk_dekan@istanbul.edu.tr