İstanbul Üniversitesi
http://hukuk.istanbul.edu.tr/?p=21113
Export date: Mon Nov 20 9:27:41 2017 / +0000 GMT

Kalite Komisyonumuz


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ


Kalite Komisyonu


Görev ve Sorumlulukları


 


İ.Ü Hukuk Fakültesi Kalite Komisyonun çalışmaları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;

  • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi, Hedef Yönetim Planı oluşturulması

  • Kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Üniversite Kalite Kuruluna sunmak

  • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve hedef yönetim planı dahilinde kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık hedef yönetim planı faaliyet raporlarını değerlendirmek

  • Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde çalışmak ve çalışmalarında gerekli desteği sağlamak.


 

İÜ Hukuk Fakültesi Kalite Komisyonu


Prof.Dr.Yasemin IŞIKTAÇ  (Birim Kalite Temsilcisi )


Doç.Dr.Bilgehan ÇETİNER (Dekan Yardımcısı)


Doç.Dr.Emrehan İNAL         (Birim Kalite Temsilci Yardımcısı)


Arş.Gör İrem Burcu ÖZKAN


Ali KOCA  ( Fakülte Sekreteri)


Cevat BİNİCİ  ( Şef - Muhasebe İşleri)


Gökçe AYGEN  ( Şef - Dekanlık)


Günay ADEKA  ( Bilgisayar İşletmeni - Taşınır Mal Yetkilisi)


Melek UYAR (Şef - Personel İşleri)


Nurgül YILMAZ (Şef - Personel İşleri)


Murat TURAN  (Şef - Öğrenci İşleri)


Şule AKGÜVEN (Bilgisayar İşletmeni - Öğrenci İşleri Bürosu)


Necmiye ÖZCAN  (Bilgisayar İşletmeni - Kütüphane Sorumlusu)


Ümit TOPUZ (Bilgisayar İşletmeni - Satın Alma Görevlisi)


Kaya AYDOĞAN (Bilgisayar İşletmeni - Muhasebe Bürosu)


Refika SERÇE ŞİRİK (Bilgisayar İşletmeni-Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı)
(Ceza ve Ceza Muhekemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı)


Öğrenci Temsilcileri: Güncellenmektedir...

Post date: 2017-02-05 12:33:36
Post date GMT: 2017-02-05 09:33:36

Post modified date: 2017-02-05 12:34:08
Post modified date GMT: 2017-02-05 09:34:08

Export date: Mon Nov 20 9:27:41 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://hukuk.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com