Ticaret Hukuku Dersi (Çift) Ders Materyali

Ticaret Hukuku (çift numaralı öğrenciler) dersinde işlenecek konulara ilişkin tablolar ektedir.
Ek 1:
Ek 2:

14 Mart 2017
2470 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00 Fax: 0212 512 41 35

E-posta: hukuk_dekan@istanbul.edu.tr