İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi En İyi Hukuk Fakültesi Seçildi

En İyi Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi’nde

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından yürütülen “ölçme-değerlendirme” çalışmaları sonucunda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye’deki en iyi hukuk fakültesi seçildi.

TBB, hukuk fakültesi tercihi yapacak öğrencilere yönelik rehber niteliğinde bir çalışma hazırladı. TBB’nin hukuk eğitimindeki standartları belirlemek amacıyla başlattığı “ölçme-değerlendirme” çalışmaları sonucunda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye’deki en iyi hukuk fakültesi seçildi.

“Dünyadaki En İyi 150 Hukuk Fakültesi Sıralaması’na Girmiş Tek Türk Hukuk Fakültesi”

Konu ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer şunları dile getirdi: “Türkiye Barolar Birliği ‘En İyi Hukuk Fakültesi’ için ölçüt ve puan belirledi. Türkiye’de ilk kez böyle bir araştırma yapıldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi açık ara birinci oldu. Çünkü 197 Öğretim Elemanı ile Türkiye’nin en geniş ve nitelikli eğitim kadrosuna sahip. Türkiye’nin en geniş araştırma kütüphanesine sahip. Türkçe ve yabancı dilde en çok yayını Fakültemiz yapıyor. Her yıl bin 100 öğrenciye burs veriyoruz. Türkiye’deki  hukuk alanındaki uluslararası etkinliklerin toplamının 75’ini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tek başına yapıyor. İsteğe bağlı, İngilizce hazırlık sınıfı, İngilizce Almanca seçimlik dersler,  Erasmus + öğrenci değişim programı kapsamında 2017 yılında 53 üniversiteyle Erasmus anlaşmamız var. 2014 yılından beri Hukuk Klinikleri programını yürütmekteyiz. Türkiye’nin  en köklü fakültesi ve  yerleşkesinde kule olan dünyadaki tek üniversite. Türkiye’de  Dünyadaki En İyi 150 Hukuk Fakültesi Sıralaması’na girmiş tek Türk Hukuk Fakültesi. Açık ara birinci olmamız doğal.”

Türkiye’deki hukuk fakültelerinin dekanlarının katılımıyla yaklaşık 3 yıldır yürütülen çalışmaya, 73 hukuk fakültesinden 54’ü katılırken 37 hukuk fakültesi dekanının katılımıyla kurulan komisyon, bir hukuk fakültesinin hangi asgari standartları taşıması gerektiğine dair ölçütleri belirledi. Çalışmaya, son şekli ise YÖK ile yapılan ortak çalışma sonrasında verildi. Akademik kadro, kütüphane olanakları, eğitim-öğretim faaliyetleri gibi kriterlerin yer aldığı değerlendirme formu Türkiye’de aktif olarak eğitim veren tüm hukuk fakültelerine gönderildi. Verilen cevaplar doğrultusunda en iyiler listesi hazırlandı.

21 Temmuz 2017
5795 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00 Fax: 0212 512 41 35

E-posta: hukuk_dekan@istanbul.edu.tr