Sınav Tarih ve Yerleri

ÖNEMLİ NOT: Sınav Listelerini düzgün görüntüleyebilmek adına => 
"Google Crome, Mozilla Firefox ,Opera  veya 
İnternet Explorer Edge" uygulamaları ile açmanız gerekmektedir.

2016-2017 Öğretim Yılı Eski Yönetmeliğe Tabi Öğrencilerin 
Dönemlik Derslerinin Bütünleme Sınav Tarihleri 

2016-2017 Öğretim Yılı 1.Öğretim ve 2.Öğretim Öğrencilerinin
 Yıllık Derslerinin Bütünleme Sınavı Tarihleri

1.Sınıf (Yıllık)

Medeni Hukuk (Giriş-Kişiler ve İle Hukuku) (Tek)
Medeni Hukuk (Giriş-Kişiler ve İle Hukuku) (Çift)
Medeni Hukuk (Giriş-Kişiler ve İle Hukuku) (2.Öğretim)
Genel Kamu Hukuku(Tek) 
Genel Kamu Hukuku(Çift) 
Genel Kamu Hukuku(2.Öğretim)
Hukuk Başlangıcı(Tek)
Hukuk Başlangıcı(Çift)
Hukuk Başlangıcı(2.Öğretim)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi(Tek) 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi(Çift) 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi(2.Öğretim)
Anayasa Hukuku (Tek) 
Anayasa Hukuku (Çift) 
Anayasa Hukuku (2.Öğretim)
Türk Dili (Tek)
Türk Dili (Çift)
Türk Dili (2.Öğretim)
İktisat(Tek)
İktisat(Çift)
İktisat(2.Öğretim)
Roma Hukuku (Tek)
Roma Hukuku (Çift)
Roma Hukuku (2.Öğretim)
Yabancı Dil(Tek) 
Yabancı Dil(Çift) 
Yabancı Dil(2.Öğretim)
1.Sınıf (Seçimlik)
Kamu Hukukunun Temel Kavamları
Karşılaştırmalı Medeni Hukuk
Siyaset Bilimi
Basic Concepts Of Law(Hukukun Temel Kavramları)

1.Sınıf(Dönemlik)

Aile Hukuku
Türk Anayasa Hukuku


2.Sınıf(Yıllık)

İdare Hukuku(Tek)
İdare Hukuku(Çift)
İdare Hukuku(2.Öğretim)
Borçlar Hukuku Genel Hükümler(Tek)
Borçlar Hukuku Genel Hükümler(Çift)
Borçlar Hukuku Genel Hükümler(2.Öğretim)
Ceza Hukuku Genel Hükümler(Tek)
Ceza Hukuku Genel Hükümler(Çift)
Ceza Hukuku Genel Hükümler(2.Öğretim)
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi(Tek)
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi(Çift)
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi(2.Öğretim)
Milletlerarası Hukuk(Tek)
Milletlerarası Hukuk(Çift)
Milletlerarası Hukuk(2.Öğretim)
Genel Hukuk ve Türk Hukuk Tarihi(Tek)
Genel Hukuk ve Türk Hukuk Tarihi(Çift)
Genel Hukuk ve Türk Hukuk Tarihi(2.Öğretim)

2.Sınıf (Seçimlik)
Kriminoloji II
Çevre Hukuku II
Hukuk Metodolojisi II
İslam Hukuku II
Basic Principles of Contract Law II
Siyasi Partiler Hukuku II
Uluslararası Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Hukuku II
Uluslararası Örgütler Hukuku II
Erasmus Seminar Programme II

2.Sınıf(Dönemlik)

İdare Hukuku II
Borçlar Hukuku II(Genel Hükümler)
Ceza Hukuku II(Genel Hükümler)
Vergi Hukuku 
Milletlerarası Hukukta Devletin Yetkisi

3.Sınıf(Yıllık) 
Medeni Usûl Hukuku (Tek)
Medeni Usûl Hukuku (Çift)
Medeni Usûl Hukuku (2.Öğretim)
Eşya Hukuku (Tek)
Eşya Hukuku (Çift)
Eşya Hukuku (2.Öğretim)
Ticaret Hukuku (Tek)
Ticaret Hukuku (Çift)
Ticaret Hukuku (2.Öğretim)
Ceza Hukuku Özel Hükümler (Tek) 
Ceza Hukuku Özel Hükümler (Çift) 
Ceza Hukuku Özel Hükümler (2.Öğretim)
Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku(Tek)
Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku (Çift)
Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku (2.Öğretim)
Özel Borç İlişkileri(Tek)
Özel Borç İlişkileri(Çift)
Özel Borç İlişkileri(2.Öğretim)
İnsan Hakları Hukuku(Tek)
İnsan Hakları Hukuku(Çift)
İnsan Hakları Hukuku(2.Öğretim)
3.Sınıf (Seçimlik)
Afet Kültürü 
Şehir ve Kültür İstanbul
European Union Law(Avrupa Birliği Hukuku)
Comparative Criminology and Criminal Law (Karşılaştırmalı Kriminoloji ve Ceza Hukuku) 


3.Sınıf(Dönemlik)
Medeni Usûl Hukuku II
Eşya Hukuku II
Hukuk Sosyolojisi 
Ortaklıklar Hukuku

4.Sınıf(Yıllık)
Ceza Muhakemesi Hukuku (Tek)
Ceza Muhakemesi Hukuku (Çift)
Ceza Muhakemesi Hukuku (2.Öğretim)
Miras Hukuku (Tek)
Miras Hukuku (Çift)
Miras Hukuku (2.Öğretim)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Tek)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Çift)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (2.Öğretim)
Milletlerarası Özel Hukuk (Tek)
Milletlerarası Özel Hukuk (Çift)
Milletlerarası Özel Hukuk (2.Öğretim)
Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku (Tek)
Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku (Çift)
Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku (2.Öğretim)
İdari Yargılama Hukuku (Tek)
İdari Yargılama Hukuku (Çift)
İdari Yargılama Hukuku (2.Öğretim)
İcra İflas Hukuku(Tek)
İcra İflas Hukuku(Çift)
İcra İflas Hukuku(2.Öğretim)
4.Sınıf (Seçimlik)
Adalet Psikolojisi
Adli Tıp
Avrupa Birliği Özel Hukuku
Banka Hukuku
Sermaye Piyasası Hukuku
Spor Hukuku
Teminat Hukuku
Tüketici Hukuku
Kabahatler Hukuku
İnfaz ve Denetimli Serbestlik

4.Sınıf(Dönemlik)
Ceza Muhakesi Hukuku II (Tek - Çift)
Sosyal Güvenlik Hukuku
Milletlerarası Hukuk
Sigorta Hukuku

 

11 Ağustos 2017
39845 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00 Fax: 0212 512 41 35

E-posta: hukuk_dekan@istanbul.edu.tr