2016-2017 Öğretim Yılı Mezuniyet Törenimiz

 

 

 

 

Sevgili
mezunlarımız,

Kıymetli misafirler/aileler,

Çok değerli meslektaşlarım ve mesai arkadaşlarım,


 

Bugün
öğrencilerimizin büyük bir emek neticesinde hak ettikleri mezuniyetlerinde,
mutluluklarını onlarla paylaşmak için burada toplandık. Bu yüzden başta sevgili
mezunlarımız olmak üzere, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor ve mezunlarımızı
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi diplomasını almaya hak kazandıkları için
yürekten kutluyorum.

 

Sevgili
öğrencilerimiz,

Bugün
itibariyle hepiniz çok köklü ve büyük bir mezunlar ailesinin üyesi oluyorsunuz.
Bu aile mensuplarının sayısı itibariyle oldukça büyük: Hukuk diplomasının size
sağladığı zengin seçenekler listesi arasından hangi mesleği tercih ederseniz
edin, bu kurumdan mezun olmuş her yaş ve mevkiden binlerce hukukçu ile karşılaşacaksınız.

Ancak
artık bir mensubu olduğunuz bu ailenin asıl büyüklüğü sayısal kalabalığından
değil üyelerinin nesiller boyunca daima en üst seviyede hukuk eğitimi
almış olmasından kaynaklanıyor. Gerçekten de bugünden itibaren sizler,
Türkiye’nin en eski, en köklü ve dolayısıyla birikimi en zengin hukuk
fakültesinin yüzellli yıla yaklaşan tarihi içerisinde mezun ettiği onbinlerce hukukçunun
arasında yerinizi alıyor; Türkiye’deki en kaliteli hukuk eğitiminin verildiği
kurumdan mezun olmakla niteliği itibariyle de bu büyük ailenin bir mensubu oluyorsunuz.

 

Kıymetli
gençler,

Şüphesiz
bu fakülteye gelmek ve burada öğrenci olabilmek için büyük emek harcadığınız gibi,
bugün artık sahip olduğunuz diplomaya ulaşmak için de büyük gayret gösterdiniz.
Belki kiminiz biraz daha fazla, kiminiz biraz daha az; ama şüphe yok ki en az
emek harcadığını zannedeniniz bile pek çok üniversitenin pek çok fakültesindeki
öğrenciden daha fazla kitap okumak, masa başlarında daha fazla dirsek çürütmek
zorunda kaldı. Ancak unutmayınız ki, bazılarınız için bu sıralarda başlayan,
bazılarınız içinse bu sıralarda pekişen okuma maratonu, bundan sonra büyüyerek
devam edecek. Yine hangi mesleği tercih ederseniz edin, ister avukat, ister hâkim,
isterse bir hukuk hocası olun, okumak ve dahası yazmak bundan
sonra da hayatınızın büyükçe bir kısmını işgal ediyor olacak.

İyi
bir hukukçu için başka türlüsünün düşünülemeyeceğinden şüpheniz olmasın. Zira
eskiler isabetli bir şekilde hukuku bir “bahr-i bî pâyân” olarak
nitelemişlerdi: Yani “sonu olmayan bir deniz”!. Sizler de hukuk
fakültesi öğrencisi olduğunuz gün bu sonsuz denizin içine dalmış oldunuz. İçinde
bulunduğunuz bu denizin nihayeti yok; daha iyi bir hukukçu olabilmek için ise asla
kıyıya ulaşamayacağınızı bilseniz de en derinlere gitmek zorundasınız. Bunun
benim bilebildiğim kadarıyla tek bir yolu var: Sürekli ve daha çok okumak.
Hocanız olarak size verebileceğim son tavsiye: okuma alışkanlığınızı
hiç köreltmemeniz, aksine sürekli geliştirmenizdir.

 

Bugün
mezunlarımızın yanı sıra tebriki fazlasıyla hak eden bir grup da, evlatlarının
mutluluklarını paylaşmak üzere burada bizimle birlikte olan aileler, anne
babalardır. Onlar coşkularını belki öğrencilerimiz kadar yüksek sesle ifade
edemeyecekler; ancak biliyoruz ki ebeveynlerin hep yaptığı gibi bugün de
sahnenin arkasında sessizce beklemeyi tercih etseler bile yüreklerinde kopan coşku
ve duydukları gurur muhtemelen hepimizden fazladır.

Anne
babalık kuşkusuz dünyadaki en zor sanat; bugün sizler göz aydınlığınız olan
evlatlarınızın bu başarısıyla ne kadar gurur duysanız, biz de bunun için sizi
ne kadar tebrik etsek azdır. Bundan dört yıl önce ülkemizin dört bir yanından
evlatlarını bize emanet eden, bugün ise yine bambaşka yörelerden buraya gelerek
evlatlarını ve bizleri bu güzel günde yalnız bırakmayan, emeklerinin,
sabırlarının ve dualarının karşılığında en haklı gururu yaşayan ailelerimizi de
yürekten tebrik ediyor, evlatlarının mürüvvetlerini daha nice vesilelerle
görmelerini temenni ediyorum.

Bugün
tebriki ve ayrıca teşekkürü hak eden bir grup daha var şüphesiz: Onlar her sene
buradan uğurladıkları öğrencilerinin yerine yine her sene yenilerini
karşılayan, gidenlerin arkasından “fakülteyi ve yeni gelecekleri beklemeye”
devam eden hocalarımızdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin
Türkiye’nin en iyisi olduğunu iddia etmemizi mümkün kılan en önemli unsur
şüphesiz bu fakültenin hocalarıdır. Bu fakülte geçmişten bugüne “büyük” hocalar
ile anılan bir fakülte oldu, ne mutlu ki bugün de böyle anılmaya devam ediyor.
Bir nesli daha alınlarının akıyla mezun ederek bir sonraki nesli bekleyen en
genç araştırma görevlisinden en kıdemli profesörüne kadar meslektaşlarımı da bu
vesileyle can-ı gönülden tebrik ediyorum. Şüphesiz ortalıkta pek fazla
görünmemekle birlikte fakültemizin ağır yükünü üstlenen, müstahdeminden fakülte
sekreterine yakın çalışma arkadaşlarımızı da unutmuyor, onlara da gösterdikleri
emek, gayret ve özveri için teşekkür ediyorum.

 

İzninizle
burada özel bir teşekkür beyanında da bulunmak istiyorum. Şöyle ki: Kürsüsüne
asistan olmak isteğimi dile getirdiğim Kasım 1985 tarihinde elimden tutan ve
bugüne kadar hiç bırakmayan, engin tecrübe ve birikimini herdaim bizlerle
cömertçe paylaşan, maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve bugün
mezuniyet törenimize de teşrif ederek bizleri onurlandıran, değerli hocam,
ustam Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu ile kıymetli eşleri Av. Nazan Moroğlu’na
gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Hocam bize kazandırdığınız her şey için
size minnettarız.

 

Son
olarak bir ülkenin geleceğinin adalet/hukuk ile doğrudan bağı olduğuna inanan
bir hocanız olarak, geleceğimizi sizlere emanet etmenin güvenini duyuyor; hem
emanetinize hem de böylece geleceğimize sahip çıkmanızı diliyorum.

Bu
vesileyle mezunlarımızı bir kez daha tüm kalbimle kutluyor; meslek hayatlarını
fakültelerinin ismine yakışır iyi birer hukukçu olarak başarılarla dolu
geçirmelerini temenni ediyorum.

 

 

18 Ağustos 2017
2158 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00 Fax: 0212 512 41 35

E-posta: hukuk_dekan@istanbul.edu.tr