2016-2017 Öğretim Yılı Mezuniyet Törenimiz

       

Sevgili mezunlarımız,
Kıymetli misafirler/aileler,
Çok değerli meslektaşlarım ve mesai arkadaşlarım,


 

Bugün öğrencilerimizin büyük bir emek neticesinde hak ettikleri mezuniyetlerinde, mutluluklarını onlarla paylaşmak için burada toplandık. Bu yüzden başta sevgili mezunlarımız olmak üzere, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor ve mezunlarımızı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi diplomasını almaya hak kazandıkları için yürekten kutluyorum.

 

Sevgili öğrencilerimiz,

Bugün itibariyle hepiniz çok köklü ve büyük bir mezunlar ailesinin üyesi oluyorsunuz. Bu aile mensuplarının sayısı itibariyle oldukça büyük: Hukuk diplomasının size sağladığı zengin seçenekler listesi arasından hangi mesleği tercih ederseniz edin, bu kurumdan mezun olmuş her yaş ve mevkiden binlerce hukukçu ile karşılaşacaksınız.

Ancak artık bir mensubu olduğunuz bu ailenin asıl büyüklüğü sayısal kalabalığından değil üyelerinin nesiller boyunca daima en üst seviyede hukuk eğitimi almış olmasından kaynaklanıyor. Gerçekten de bugünden itibaren sizler, Türkiye’nin en eski, en köklü ve dolayısıyla birikimi en zengin hukuk fakültesinin yüzellli yıla yaklaşan tarihi içerisinde mezun ettiği onbinlerce hukukçunun arasında yerinizi alıyor; Türkiye’deki en kaliteli hukuk eğitiminin verildiği kurumdan mezun olmakla niteliği itibariyle de bu büyük ailenin bir mensubu oluyorsunuz.

 

Kıymetli gençler,

Şüphesiz bu fakülteye gelmek ve burada öğrenci olabilmek için büyük emek harcadığınız gibi, bugün artık sahip olduğunuz diplomaya ulaşmak için de büyük gayret gösterdiniz. Belki kiminiz biraz daha fazla, kiminiz biraz daha az; ama şüphe yok ki en az emek harcadığını zannedeniniz bile pek çok üniversitenin pek çok fakültesindeki öğrenciden daha fazla kitap okumak, masa başlarında daha fazla dirsek çürütmek zorunda kaldı. Ancak unutmayınız ki, bazılarınız için bu sıralarda başlayan, bazılarınız içinse bu sıralarda pekişen okuma maratonu, bundan sonra büyüyerek devam edecek. Yine hangi mesleği tercih ederseniz edin, ister avukat, ister hâkim, isterse bir hukuk hocası olun, okumak ve dahası yazmak bundan sonra da hayatınızın büyükçe bir kısmını işgal ediyor olacak.

İyi bir hukukçu için başka türlüsünün düşünülemeyeceğinden şüpheniz olmasın. Zira eskiler isabetli bir şekilde hukuku bir “bahr-i bî pâyân” olarak nitelemişlerdi: Yani “sonu olmayan bir deniz”!. Sizler de hukuk fakültesi öğrencisi olduğunuz gün bu sonsuz denizin içine dalmış oldunuz. İçinde bulunduğunuz bu denizin nihayeti yok; daha iyi bir hukukçu olabilmek için ise asla kıyıya ulaşamayacağınızı bilseniz de en derinlere gitmek zorundasınız. Bunun benim bilebildiğim kadarıyla tek bir yolu var: Sürekli ve daha çok okumak. Hocanız olarak size verebileceğim son tavsiye: okuma alışkanlığınızı hiç köreltmemeniz, aksine sürekli geliştirmenizdir.

 

Bugün mezunlarımızın yanı sıra tebriki fazlasıyla hak eden bir grup da, evlatlarının mutluluklarını paylaşmak üzere burada bizimle birlikte olan aileler, anne babalardır. Onlar coşkularını belki öğrencilerimiz kadar yüksek sesle ifade edemeyecekler; ancak biliyoruz ki ebeveynlerin hep yaptığı gibi bugün de sahnenin arkasında sessizce beklemeyi tercih etseler bile yüreklerinde kopan coşku ve duydukları gurur muhtemelen hepimizden fazladır.

Anne babalık kuşkusuz dünyadaki en zor sanat; bugün sizler göz aydınlığınız olan evlatlarınızın bu başarısıyla ne kadar gurur duysanız, biz de bunun için sizi ne kadar tebrik etsek azdır. Bundan dört yıl önce ülkemizin dört bir yanından evlatlarını bize emanet eden, bugün ise yine bambaşka yörelerden buraya gelerek evlatlarını ve bizleri bu güzel günde yalnız bırakmayan, emeklerinin, sabırlarının ve dualarının karşılığında en haklı gururu yaşayan ailelerimizi de yürekten tebrik ediyor, evlatlarının mürüvvetlerini daha nice vesilelerle görmelerini temenni ediyorum.

Bugün tebriki ve ayrıca teşekkürü hak eden bir grup daha var şüphesiz: Onlar her sene buradan uğurladıkları öğrencilerinin yerine yine her sene yenilerini karşılayan, gidenlerin arkasından “fakülteyi ve yeni gelecekleri beklemeye” devam eden hocalarımızdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Türkiye’nin en iyisi olduğunu iddia etmemizi mümkün kılan en önemli unsur şüphesiz bu fakültenin hocalarıdır. Bu fakülte geçmişten bugüne “büyük” hocalar ile anılan bir fakülte oldu, ne mutlu ki bugün de böyle anılmaya devam ediyor. Bir nesli daha alınlarının akıyla mezun ederek bir sonraki nesli bekleyen en genç araştırma görevlisinden en kıdemli profesörüne kadar meslektaşlarımı da bu vesileyle can-ı gönülden tebrik ediyorum. Şüphesiz ortalıkta pek fazla görünmemekle birlikte fakültemizin ağır yükünü üstlenen, müstahdeminden fakülte sekreterine yakın çalışma arkadaşlarımızı da unutmuyor, onlara da gösterdikleri emek, gayret ve özveri için teşekkür ediyorum.

 

İzninizle burada özel bir teşekkür beyanında da bulunmak istiyorum. Şöyle ki: Kürsüsüne asistan olmak isteğimi dile getirdiğim Kasım 1985 tarihinde elimden tutan ve bugüne kadar hiç bırakmayan, engin tecrübe ve birikimini herdaim bizlerle cömertçe paylaşan, maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve bugün mezuniyet törenimize de teşrif ederek bizleri onurlandıran, değerli hocam, ustam Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu ile kıymetli eşleri Av. Nazan Moroğlu’na gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Hocam bize kazandırdığınız her şey için size minnettarız.

 

Son olarak bir ülkenin geleceğinin adalet/hukuk ile doğrudan bağı olduğuna inanan bir hocanız olarak, geleceğimizi sizlere emanet etmenin güvenini duyuyor; hem emanetinize hem de böylece geleceğimize sahip çıkmanızı diliyorum.

Bu vesileyle mezunlarımızı bir kez daha tüm kalbimle kutluyor; meslek hayatlarını fakültelerinin ismine yakışır iyi birer hukukçu olarak başarılarla dolu geçirmelerini temenni ediyorum.

   
18 Ağustos 2017
1947 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00 Fax: 0212 512 41 35

E-posta: hukuk_dekan@istanbul.edu.tr