2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı Hakkında

İstanbul Üniversitesi Senatosunun 15.09.2017 tarih ve 340145 sayılı kararı uyarınca, Hukuk Fakültesi 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında yapılacak “tek ders” sınavı “üç ders” için uygulanacaktır. Üç ders sınavına katılmak için İstanbul Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde “tek ders” sınavına katılım bakımından öngörülen koşulların aynısı aranmaktadır. Mezun olabilmek için üç dersi kalan ve anılan koşulları sağlayan öğrencilerin 20-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Fakültemiz Öğrenci İşlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur.

19 Eylül 2017
4537 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00 Fax: 0212 512 41 35

E-posta: hukuk_dekan@istanbul.edu.tr