ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR

2011 Yılında “İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği”nde yapılan değişikliğe istinaden söz konusu Yönetmeliğin
Geçici 1. Maddesinde yer verilen intibak hükümleri uyarınca, AGNO’su
1. ve 2. yıllar itibarı ile 1.80’nin altında kalmasına rağmen 2014 yılında 3.
sınıfa kaydı yapılan öğrencilerin artan kredi yükleri nedeni ile yaşadıkları
mağduriyet dikkate alınarak, anılan öğrencilerden, (yabancı dil ve 4. Sınıf
seçimlik dersleri hariç 122 kredilik ders üzerinden) toplamda asgari 80
(seksen) kredilik dersi başarı ile tamamlayanlara 4. sınıftan ders alma
hakkı tanınmasına; bu öğrencilere, 20 Ekim 2017 tarihine kadar
Dekanlığımıza müracaat etmeleri halinde ders seçme imkânı verilmesine;
Fakültemiz 10 Ekim 2017 tarihli Yönetim Kurulunda karar verilmiştir.

Öğrencilerimize ilanen duyurulur.

10 Ekim 2017
9540 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00 Fax: 0212 512 41 35

E-posta: hukuk_dekan@istanbul.edu.tr