06 Aralık 2017 Anayasa Hukuku Dersi İle İlgili Okuma

Saadet Yüksel, “Hükümet Sistemi Değişikliği Tartışmalarına Dair Anayasal Değerlendirme: Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistemdeki Kurumsal Değişkenler”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXXIV, No. 2, 2015, s. 135-170.

05 Aralık 2017
1162 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00 Fax: 0212 512 41 35

E-posta: hukuk_dekan@istanbul.edu.tr