Emekli Öğretim Elemanları

Prof.Dr. A. Can TUNCAY Prof.Dr. Abdülkadir ARPACI Prof.Dr. Ayferi GÖZE Prof.Dr. Aysel ÇELİKEL Prof.Dr. Belgin ERDOĞMUŞ Prof.Dr. Berin ERGİN Prof.Dr. Burhan KUZU Prof.Dr. Cemal ŞANLI Prof.Dr. Çetin ÖZEK Prof.Dr. Cumhur ÖZAKMAN Prof.Dr. Diler TAMER Prof.Dr. Erdener YURTCAN Prof.Dr. Erdoğan MOROĞLU Prof.Dr. Ergin NOMER Prof.Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof.Dr. Ergun ÖZSUNAY Prof.Dr. Erol CİHAN Prof.Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU Prof.Dr. Fevzi ŞAHLANAN Prof.Dr. Galip Sermet AKMAN Prof.Dr. Gülören TEKİNALP Prof.Dr. Haluk BURCUOĞLU Prof.Dr. Hüseyin HATEMİ Prof.Dr. Hüseyin ÜLGEN Prof.Dr. İnci KANER Prof.Dr. Kayıhan İÇEL Prof.Dr. Mehmet Semih GEMALMAZ Prof.Dr. Mustafa DURAL Prof.Dr. Necip KOCAYUSUFPAŞAOĞLU Prof.Dr. Necla GİRİTLİOĞLU Prof.Dr. Nevhis Deren YILDIRIM Prof.Dr. Ömer TEOMAN Prof.Dr. Pertev BİLGEN Prof.Dr. Rayegan KENDER Prof.Dr. Rona SEROZAN Prof.Dr. Saim ÜSTÜNDAĞ Prof.Dr. Sait GÜRAN Prof.Dr. Servet Armağan Prof.Dr. Sevin TOLUNER Prof.Dr. Süheyl DONAY Prof.Dr. Tankut CENTEL Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Prof.Dr. Timuçin MUŞUL Prof.Dr. Yavuz ALANGOYA Prof.Dr. İl Han ÖZAY Prof.Dr. İlhan ULUSAN Prof.Dr. Ünal TEKİNALP Prof.Dr. Ömer YÖRÜKOĞLU Prof.Dr. Özer SELİÇİ Prof.Dr. Şener AKYOL Prof.Dr. Hasan ERMAN Prof.Dr. Fehmi ÜLGENER Prof.Dr. Refia Füsun SOKULLU-AKINCI Doç.Dr. Esin ÖRÜCÜ Doç.Dr. Fetih Bedii TONGSİR Doç.Dr. Gülsen GÜNEŞ Doç.Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU Doç.Dr. Server TANİLLİ Doç.Dr. Yücel SAYMAN Doç.Dr. Şükran ŞIPKA Doç.Dr. Havva KARAGÖZ Yard.Doç.Dr. Ayfer SUNGURBEY Yard.Doç.Dr. Nebiye TEOMAN Yard.Doç.Dr. Serpil ALTOP Araş.Gör. Leyla ÖZCAN Araş.Gör. Tuğba BALLIGİL Not: Özgeçmiş ve Fotoğraf çalışmalarımız devam etmektedir.
17 Temmuz 2013
17843 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00 Fax: 0212 512 41 35

E-posta: hukuk_dekan@istanbul.edu.tr