Emekli Öğretim Elemanları

Prof.Dr. A. Can TUNCAY
Prof.Dr. Abdülkadir ARPACI
Prof.Dr. Ayferi GÖZE
Prof.Dr. Aysel ÇELİKEL
Prof.Dr. Belgin ERDOĞMUŞ
Prof.Dr. Berin ERGİN
Prof.Dr. Burhan KUZU
Prof.Dr. Cemal ŞANLI
Prof.Dr. Çetin ÖZEK
Prof.Dr. Cumhur ÖZAKMAN
Prof.Dr. Diler TAMER
Prof.Dr. Erdener YURTCAN
Prof.Dr. Erdoğan MOROĞLU
Prof.Dr. Ergin NOMER
Prof.Dr. Ergon ÇETİNGİL
Prof.Dr. Ergun ÖZSUNAY
Prof.Dr. Erol CİHAN
Prof.Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU
Prof.Dr. Fevzi ŞAHLANAN
Prof.Dr. Galip Sermet AKMAN
Prof.Dr. Gülören TEKİNALP
Prof.Dr. Haluk BURCUOĞLU
Prof.Dr. Hüseyin HATEMİ
Prof.Dr. Hüseyin ÜLGEN
Prof.Dr. İnci KANER
Prof.Dr. Kayıhan İÇEL
Prof.Dr. Mehmet Semih GEMALMAZ
Prof.Dr. Mustafa DURAL
Prof.Dr. Necip KOCAYUSUFPAŞAOĞLU
Prof.Dr. Necla GİRİTLİOĞLU
Prof.Dr. Nevhis Deren YILDIRIM
Prof.Dr. Ömer TEOMAN
Prof.Dr. Pertev BİLGEN
Prof.Dr. Rayegan KENDER
Prof.Dr. Rona SEROZAN
Prof.Dr. Saim ÜSTÜNDAĞ
Prof.Dr. Sait GÜRAN
Prof.Dr. Servet Armağan
Prof.Dr. Sevin TOLUNER
Prof.Dr. Süheyl DONAY
Prof.Dr. Tankut CENTEL
Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER
Prof.Dr. Timuçin MUŞUL
Prof.Dr. Yavuz ALANGOYA
Prof.Dr. İl Han ÖZAY
Prof.Dr. İlhan ULUSAN
Prof.Dr. Ünal TEKİNALP
Prof.Dr. Ömer YÖRÜKOĞLU
Prof.Dr. Özer SELİÇİ
Prof.Dr. Şener AKYOL
Prof.Dr. Hasan ERMAN
Prof.Dr. Fehmi ÜLGENER
Prof.Dr. Refia Füsun SOKULLU-AKINCI
Doç.Dr. Esin ÖRÜCÜ
Doç.Dr. Fetih Bedii TONGSİR
Doç.Dr. Gülsen GÜNEŞ
Doç.Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU
Doç.Dr. Server TANİLLİ
Doç.Dr. Yücel SAYMAN
Doç.Dr. Şükran ŞIPKA
Doç.Dr. Havva KARAGÖZ
Yard.Doç.Dr. Ayfer SUNGURBEY
Yard.Doç.Dr. Nebiye TEOMAN
Yard.Doç.Dr. Serpil ALTOP
Araş.Gör. Leyla ÖZCAN
Araş.Gör. Tuğba BALLIGİL

Not: Özgeçmiş ve Fotoğraf çalışmalarımız devam etmektedir.

17 Temmuz 2013
19348 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00 Fax: 0212 512 41 35

E-posta: hukuk_dekan@istanbul.edu.tr