Sınav Tarih ve Yerleri

 

ÖNEMLİ NOT: Sınav Listelerini düzgün görüntüleyebilmek adına =>
“Google Crome, Mozilla Firefox ,Opera  veya Windows İnternet Explorer Edge”
uygulamaları ile açmanız gerekmektedir.

 

2016-2017 Öğretim Yılı Eski Yönetmeliğe Tabi Öğrencilerin Dönemlik Derslerinin Final Sınav Tarihleri

 

 

1.Sınıf (Yıllık)

Medeni Hukuk (Giriş-Kişiler ve İle Hukuku) (Tek)
Medeni Hukuk (Giriş-Kişiler ve İle Hukuku) (Çift)
Medeni Hukuk (Giriş-Kişiler ve İle Hukuku) (2.Öğretim)
Hukuk Başlangıcı(Tek)
Hukuk Başlangıcı(Çift)
Hukuk Başlangıcı(2.Öğretim)
Yabancı Dil(Tek)
Yabancı Dil(Çift)
Yabancı Dil(2.Öğretim)
Genel Kamu Hukuku(Tek)
Genel Kamu Hukuku(Çift)
Genel Kamu Hukuku(2.Öğretim)
Türk Dili (Tek)
Türk Dili (Çift)
Türk Dili (2.Öğretim)
İktisat(Tek)
İktisat(Çift)
İktisat(2.Öğretim)
Roma Hukuku (Tek)
Roma Hukuku (Çift)
Roma Hukuku (2.Öğretim)
Anayasa Hukuku (Tek)
Anayasa Hukuku (Çift)
Anayasa Hukuku (2.Öğretim)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi(Tek)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi(Çift)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi(2.Öğretim)

1.Sınıf(Dönemlik)

Aile Hukuku
Türk Anayasa Hukuku

1.Sınıf(Seçimlik)
Basic Concepts Of Law
Kamu Hukukunun Temel Kavramları
Karşılaştırmalı Medeni Hukuk
Siyaset Bilimi

2.Sınıf(Yıllık)

İdare Hukuku(Tek)
İdare Hukuku(Çift)
İdare Hukuku(2.Öğretim)
Borçlar Hukuku Genel Hükümler(Tek)
Borçlar Hukuku Genel Hükümler(Çift)
Borçlar Hukuku Genel Hükümler(2.Öğretim)
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (Tek)
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (Çift)
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (2.Öğretim)
Genel Hukuk ve Türk Hukuk Tarihi (Tek)
Genel Hukuk ve Türk Hukuk Tarihi (Çift)
Genel Hukuk ve Türk Hukuk Tarihi (2.Öğretim)
Ceza Hukuku Genel Hükümler(Tek)
Ceza Hukuku Genel Hükümler(Çift)
Ceza Hukuku Genel Hükümler(2.Öğretim)
Milletlerarası Hukuk(Tek)
Milletlerarası Hukuk(Çift)
Milletlerarası Hukuk(2.Öğretim)

2.Sınıf (Seçimlik)

Kriminoloji II
Çevre Hukuku II
Hukuk Metodolojisi II
İslam Hukuku II
Basic Principles of Contract Law II
Siyasi Partiler Hukuku II
Uluslararası Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Hukuku II
Uluslararası Örgütler Hukuku II
Erasmus Seminar Programme II

2.Sınıf(Dönemlik)

İdare Hukuku II
Borçlar Hukuku II(Genel Hükümler)
Vergi Hukuku
Ceza Hukuku II(Genel Hükümler)
Milletlerarası Hukukta Devletin Yetkisi

3.Sınıf(Yıllık)

Medeni Usûl Hukuku (Tek)
Medeni Usûl Hukuku (Çift)
Medeni Usûl Hukuku (2.Öğretim)
Eşya Hukuku (Tek)
Eşya Hukuku (Çift)
Eşya Hukuku (2.Öğretim)
Ticaret Hukuku (Tek)
Ticaret Hukuku (Çift)
Ticaret Hukuku (2.Öğretim)
Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku (Tek)
Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku (Çift)
Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku (2.Öğretim)
Ceza Hukuku Özel Hükümler (Tek)
Ceza Hukuku Özel Hükümler (Çift)
Ceza Hukuku Özel Hükümler (2.Öğretim)
Özel Borç İlişkileri(Tek)
Özel Borç İlişkileri(Çift)
Özel Borç İlişkileri(2.Öğretim)
İnsan Hakları Hukuku(Tek)
İnsan Hakları Hukuku(Çift)
İnsan Hakları Hukuku(2.Öğretim)

3.Sınıf (Seçimlik)

Afet Kültürü
Şehir ve Kültür İstanbul
European Union Law(Avrupa Birliği Hukuku)
Verlieichendes Deutsche Strafrecht (Karşılaştımalı Alman Ceza Hukuku)

3.Sınıf(Dönemlik)

Medeni Usûl Hukuku II
Eşya Hukuku II
Hukuk Sosyolojisi
Ortaklıklar Hukuku

 

4.Sınıf(Yıllık)

Ceza Muhakemesi Hukuku (Tek)
Ceza Muhakemesi Hukuku (Çift)
Ceza Muhakemesi Hukuku (2.Öğretim)
Miras Hukuku (Tek)
Miras Hukuku (Çift)
Miras Hukuku (2.Öğretim)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Tek)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Çift)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (2.Öğretim)
Milletlerarası Özel Hukuk (Tek)
Milletlerarası Özel Hukuk (Çift)
Milletlerarası Özel Hukuk (2.Öğretim)
Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku (Tek)
Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku (Çift)
Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku (2.Öğretim)
İdari Yargılama Hukuku (Tek)
İdari Yargılama Hukuku (Çift)
İdari Yargılama Hukuku (2.Öğretim)
İcra İflas Hukuku(Tek)
İcra İflas Hukuku(Çift)
İcra İflas Hukuku(2.Öğretim)

4.Sınıf (Seçimlik)

Adli Tıp
Adalet Psikolojisi
Avrupa Birliği Özel Hukuku
Banka Hukuku
İnfaz ve Denetimli Serbestlik
Kabahatler Hukuku
Sermaye Piyasası Hukuku

Spor hukuku
Tüketici Hukuku

4.Sınıf(Dönemlik)

Ceza Muhakemesi Hukuku II (Tek – Çift)
Sosyal Güvenlik Hukuku
Milletlerarası Hukuk
Sigorta Hukuku

 

08 Mart 2017
89094 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00 Fax: 0212 512 41 35

E-posta: hukuk_dekan@istanbul.edu.tr