Uluslararası Hukuk Kulübü

ILSA :

Uluslararası hukukla ilgilenen öğrencileri biraraya getirmek amacıyla 1959 yılında bir grup öğrenci, ilk Sanal Mahkeme ( Philip C. Jessup InternationalLaw Moot Court Competition ) yarışmasını düzenledi.

1962 yılında öğrenciler tarafından Uluslararası Hukuk Öğrenci Dernekleri Birliği kuruldu ( ASILS ). Uluslararası hukuk ilkelerinin daha iyi anlaşılması ve tanınması bilincinde olan kurucular, kendilerini ve diğer hukuk öğrencilerini, uluslararası hukuk ilkeleri, uluslararası organizasyonlar ve kurumlar, yasal sistemlerin karşılaştırılması konularında eğitmeye kararlıydılar. Bu birlik, kuruluşundan 25 yıl sonra 1987 yılında Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği ( ILSA ) olarak yeniden şekillenmiş ve çalışmalarını sürdürmüştür.

Dünyadaki hukuk öğrencilerini ve avukatları kapsayan ILSA, üniversitelerdeki Uluslararası Hukuk Kulüplerini ( ILS ), şahsi ve chapterüyelerini bir çatı altında toplamaktadır. ILSA ‘nın dünyada 10.000 üyesi bulunmaktadır. Diğer öğrenci birlikleriyle işbirliği sonunda ILSA 20.000 hukuk öğrencisine ulaşmaktadır.

ILSA’nın hedefi hukuk ve ilgili konularda bilinçlenmeyi, bu konularda çalışma ve anlaşılmayı sağlamaktır.

ILSA’nın amacı uluslararası çevrelerle ve hukuk öğrencileriyle birlik ve iletişim kurmak, dünyadaki diğer kültürleri ve hukuk sistemlerini öğrenme olanağı yaratmak ve uluslararası hukukta kariyer imkanları sağlamaktır.

ULUSLARARASI HUKUK KULÜBÜ:

İÜHF’de 1993 yılında kurulan Uluslararası Hukuk Kulübü, 1962’de Washington D.C’de kurulmuş olan ILSA (International Law StudentsAssociation) bünyesinde faaliyet göstermektedir. Uluslararası hukukun daha tanınır hale getirilmesi,öğrencilerin hukuk formasyonunun geliştirilmesi amacıyla bu alanda çalışmalar yapmaktadır. Kulüb, kendi içinde icracı komisyonlara sahiptir ve bu komisyonlar uluslararası sorunlarla yakından ilgilenmektedir.

Uluslararası alanda 70’e yakın ülkenin katıldığı “Moot Court“-Farazi Mahkeme- adındaki yarışmaya her sene Uluslararası Hukuk Kulübü öğrencileri arasından bir takım çıkarılmakta ve ulusal elemelerden geçerek ABD’de düzenlenen bu faaliyete iştirak etmektedirler. İstanbul Üniversitesi 1991 yılından beri bu yarışma için takım çıkartmaktadır.

Fakültemiz öğrencilerini hukuk büroları hakkında bilgilendirmek ve mezun olmadan perspektiflerini genişletmek amacıyla “Kariyer Günleri” düzenlenmektedir. Bu çabamızı bu sene de gerçekleştirmek dileğindeyiz.

Ayrıca kulübün ISAIL(Internships and Studies abroad in International Law) adında ILSA bünyesinde faaliyet gösteren, değişik ülkeler ve hukuk sistemleri arasında profesyonel ve kültürel olarak öğrenci değişimini hedefleyen bir öğrenci değişim programı vardır. Uluslararası hukuk perspektifinin gelişmesini, dünyadaki farklı hukuk sistemleri arasında iletişimin sağlanmasını ve gelecekte hukukla iç içe olacak hukuk öğrencilerine çok yönlü bakış açıları kazandırılmasını amaçlar.

ISAIL, esas itibarıyla Amerikan hukuk öğrencileri ile Amerika kıtası dışında ILSA yerel birimler olarak üyelikleri bulunan uluslararası hukuk kulüpleri öğrencileri arasında gerçekleştirilen karşılıklı bir değişim programıdır. Bir hukuk öğrencisinin ISAIL programına dahil olabilmesi için ILSA üyesi olması gerekir.

Kulübün yayın organı olarak akademik içerikli Opinio Iuris ( Hukuk Fikri ) adlı dergi çıkartılmaktadır. Akademik olarak güncel veya önemli bulunan konularda seminer, konferans ve panel düzenlenmektedir.

KOMİSYONLAR :

1- AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU

 Amaçlar

 

         ILSA Avrupa Birliği Komisyonu 1997-1998 döneminde faaliyete geçmiş olup ILSA’nın en eski komisyonudur.

         AB Komisyonu, son beş yıldır İsveç Konsolosluğu’nunsponsorluğunda faaliyetlerini yürütmekte olup başta konferanslar, sertifika programları ve paneller olmak üzere pek çok önemli etkinlik düzenlemiştir.

 

Günümüzde uluslararası hukukun en önemli aktörlerinden biri olan AB’nin yapısını, organlarını ve işleyişini tanıtmak,

         Gündemde yer alan AB ile ilgili gelişmeler doğrultusunda tartışma platformları oluşturmak ve öğrencilere hukuksal bir bakış açısı kazandırmak,

 

 

         Düzenlenen konferanslar yardımıyla öğrencilere ders dışında farklı bakış açıları sunarak vizyonlarını genişletmek ve

         Yapılan etkinlikler çerçevesinde klüp üyelerine sistemli bir çalışmaya bağlı olarak organizasyon düzenleme  yetisi ve liderlik vasfı kazandırmaktır.

Tamamlanan projeler

 

         AB Komisyonu’nun 2000-2001 öğretim yılında gerçekleştirdiği Avrupa Günleri

Komisyonun 16 – 17 Mart 2005 yılında gerçekleştirdiği etkinlikte konuşmacılar “AB sürecinde kadına bakış“ ve “Müzakere sürecinde AB ilişkileri” konularına değinmişlerdir

Tamamlanan projeler

 

         V. Avrupa Birliği Günleri’nde konuşmacılar AB’yi Türkiye’nin bakış açısından işlemiş “Türkiye’nin AB’ye üyelik sorunu” ve “AB’nin geleceği”ne değinmişlerdir.

         2006 yılında yapılan konferanstan sonra konuşmacılara Profesörler Evi’nde yemek düzenlenmiştir.

Gelecek projeler

 

AB konferansı bu öğretim yılında,

· Geçmişte düzenlediği konferanslara ek olarak;

· AB hakkında öğrencilerin gelişimini sağlayacak sertifika programları ve

· Komisyon üyelerini AB ve oluşumu hakkında bilgilendirmek amacıyla üniversitemizdeki hocaların konuşmacı olarak yer alacağı söyleşiler düzenlemeyi hedeflemektedir.

  

2- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KOMİSYONU

Amaçlar

 

         Birleşmiş Milletler Komisyonu, 2005-2006 eğitim döneminde kurulmuş, yeni sayılabilecek bir komisyondur.

         Geçen sene çalışmalarını MUN Komisyonu adı altında yürütmüştür. Ancak 2006-2007 eğitim dönemi başında aldığı bir karar ile çalışmalarını Birleşmiş Milletler Komisyonu adı altında sürdürmektedir.

         Komisyonun amacı uluslararası hukukun yaratılmasında ve geliştirilmesinde çok büyük bir rolü olan Birleşmiş Milletlerin, onun sisteminin, onun gündeminde olan önemli olayların tanıtılması ve bu konularda bilinç yaratılmasıdır.

         Komisyonumuz bu konuda Model United Nations (MUN) isimli projelerde yer almaktadır.

         Model United Nations (MUN), Birleşmiş Milletler’i model alarak kurulmuş ve Birleşmiş Milletlere yapısal benzerliğinin yanı sıra tartışılan konuların da benzerlik gösterdiği konferanslara verilen genel addır. MUN konferanslarında genel sekreterterden delegelere kadar bütün katılımcılar öğrencilerdir. Her yıl çeşitli şehirlerde, lise ve üniversite olarak iki ayrı katagoride gerçekleştirilen bu konferanslara binlerce öğrenci katılmaktadır. Komisyonumuz bu konuda Model United Nations (MUN) isimli projelerde yer almaktadır.

         Model United Nations International, her yıl ortalama 400,000 öğrencinin 70 farklı ülkenin çeşitli okullarından bu aktiviteye katıldığını belirtirken; yılda 450-500 MUN konferansı yapıldığını da belirtmektedir. MUN konferansları, Birleşmiş Milletler ve özellikle United Nations Development Programme tarafından tarafındantanınmakta ve desteklenmektedir.

Tamamlanan Projeler

         2005-2006 eğitim yılı içerisinde, MUN Komisyonu yurtdışında 2 adet toplantıda başarıyla Üniversitemizi temsil etmiştir.

         Bunlardan ilki olan London International Model United Nationskonferansına 4 delege ve 1 adet toplantı başkanı ile katılan üniversitemiz, %80’i anadili İngilizce olan öğrencilerin arasında büyük başarı göstermiş ve dikkatleri üzerine çekmiştir.

         2005-2006 eğitim yılı içerisinde, MUN Komisyonu yurtdışında 2 adet toplantıda başarıyla Üniversitemizi temsil etmiştir.

         Bunlardan ilki olan London International Model United Nationskonferansına 4 delege ve 1 adet toplantı başkanı ile katılan üniversitemiz, %80’i anadili İngilizce olan öğrencilerin arasında büyük başarı göstermiş ve dikkatleri üzerine çekmiştir.

         Ancak 2005-2006 eğitim yılının tartışmasız en büyük projesi Nisan başında Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin’de yapılan ve Harvard Üniversitesin her sene başka bir şehirde düzenlediğiWorldMUN Konferansına 6 delege ile katılmak olmuştur.

         Çeşitli zorluklar içerisinde katıldığı bu konferansta, MUN Komisyonu 1456 kişinin arasında çok büyük bir başarı göstermiş ve2006-2007 yılı için büyük hedefler koymuştur.

Tamamlanan Projeler

         WorldMUN 2006 konferansı Komisyonumuza büyük tecrübe kazandırmış ve gelecek çalışmalarının şekillenmesinde büyük rol oynamıştır.

Projeler

         2006-2007 senesinde Birleşmiş Milletler Komisyonu, yalnızca tek bir konferansa katılma kararı almış ve bu konferansı İsviçre’de yapılacak WorldMUN 2007 konferansı olarak belirlemiştir.

         Konferansa 10 kişilik bir takımla katılacak olan Komisyonumuz, Üniversitemizi layıkıyla temsil etmek için yaklaşık 30 kişilik grubuyla her hafta (ve bazı haftalar 2 kez) çalışmalar yapmakta; bu toplantıların simülasyonunu yaparak tecrübe kazanmaktadır.

 

3- DERGİ KOMİSYONU

 

 

Amaçlar…

 

         ILSA Dergi Komisyonu’nun başlıca amacı hukukun sadece hukukçuları ilgilendiren bir alan olmadığının gösterilmesidir.

 

         Üyelerimizin gerek hukuk alanındaki çalışmaları ile gerekse güncel olaylar ile ilgili makaleleriyle fikirlerini paylaşabilmeleri ve hukukçu olan olmayan herkese düşüncelerini iletebilmeleri için bir ortam yaratılması amaçlanmaktadır.

 

 

         Komisyon bu amaçlarının yanı sıra, hukukçu olma yolunda ilerleyen fakültemiz öğrencilerine hukuk nosyonu kazanmanın önemini ve bunu yaparken de dünya ile iletişim halinde olmanın ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymayı hedeflemektedir.

 

         Kulübümüzün dergisi Opinio Iuris’in yayınlanmasıyla kar elde etme amacı taşınmamaktadır.

Projeler…

 

         Dergimize adını veren Opinio Iuris; devletlerin iştirak ettikleri faaliyetlerin yasal olması zorunluluğu anlamına gelen Latince hukuk terimidir. Aslen Romalıların tabi hukukuna dayanır. Uluslararası hukukun ihlal edilemez temel ilkelerinden biridir.

 

         1993 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kulübü (ILSA), 1998 yılında dergisinin ilk basımınıyapmıştır.Opinio İuris’in bu ilk sayısı daha çok bir tanıtım bülteni niteliğindeydi.

 

Projeler

 

         1997-1998 öğretim yılı içerisinde çıkan bu sayıyı bir sonraki öğretim yılı içerisinde çıkarılan ikinci sayı izledi. İlk sayının aksine diğer sayılarda makale ve röportajlara ağırlık verilmiştir

         Bir sonraki öğretim yılı olan 2000-2001 öğretim yılında da OpinioIuris’in üçüncü sayısı çıkarıldı.

         O dönemde ÖKM (Öğrenci Kültür Merkezi) ile ortak çalışıldığı için derginin basımı ve yayınlanması konularında bir sorun yaşanmıyordu.

         Eski deneyimlerden sonra oldukça beğenilen bu dergiyi bir sonraki öğretim yılında (2001-2002)  dördüncü sayısı izledi.

         Derginin beşinci sayısı bazı çalışmalarda birlikte çalıştığımız İsveç Konsolosluğu’nun yardımları ile 2004-2005 öğretim yılı içerisinde çıkarılabildi.

Gelecek projeler

 

         Öncelikli projemiz Opinio İuris adlı dergimizin üç sayılık bir bölümünü 2006-2007 öğretim yılı içinde yayınlamaktır.

         Dergimizin ulaşmak istediği hedef kitle üniversitemiz öğrencileri, iletişim içerisinde olduğumuz diğer üniversitelerin kulüpleri ve hukuk bürolarıdır.

         2006-2007 öğretim yılı içerisinde dergimizin basım dönemleri İLSA bünyesinde faaliyet gösteren diğer komisyonların etkinlik takvimi esas alınarak düzenlenmiştir.

 

 

         Opinio İuris’in altıncı sayısını oluşturacak ilk basımın 2006 yılının kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

         2007 yılının mart ayında ise AB Konferansı’nın hemen ertesinde dergimizin yedinci sayısı basılacaktır.

         Dergimizin içeriği bakımından ise; Opinio İuris’in yalnızca düzenlenen etkinliklerden haberler içermeyip; yazı dizileri, köşe yazıları, özel dosyalar gibi bölümlerle zengin bir içeriğe sahip olması hedeflenmektedir.

 

         Komisyonun esas hedefi olan Opinio Iuris’in üç sayısının basımından başka bu seneki çalışmalar içinde ILSA AB Komisyonu ve ILSA İnsan Hakları Komisyonu tarafından düzenlenecek konferanslar için broşür, tanıtım yazıları ve el ilanları gibi yazılı dokümanlar hazırlamak da yer almaktadır.

 

         Komisyonumuz her hafta yapılan toplantılarıyla, üyelerinin de katılımı ve yeni fikirleriyle, var olan projelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır ve yeni projeler üretmeye devam etmektedir.

 

4- İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

 

 

 

Amaçlar…

 

         İnsan Hakları Komisyonu; ILSA bünyesinde, 2005-2006öğretim yılında faaliyet göstermeye başlamıştır.

 

 

         İnsan Hakları Komisyonu da ILSA içerisinde konuyla ilgili araştırmalar yapan, konferanslar düzenleyen ve kulüp içinde bilgi birikimini artırmayı hedefleyen bir komisyon olarak ortaya çıkmıştır.

 

Komisyonun öncelikli amaçları;

 

         Üyelerimizin insan haklarıyla ilgili araştırmalar yapmasını sağlayıp tartışma platformları oluşturmak,

 

         Seminerler, konferanslar organize etmek,

 

         Dergi Komisyonu, AB Komisyonu gibi diğer komisyonlarla da işbirliği içinde çalışarak çalışmalarını genişletmek olarak sıralanabilir.

 

Projeler…

 

         Komisyon 2005-2006 öğretim yılında gerçekleştirdiği projelerde özellikle insan hakları kavramının içinde önemli bir yer tutan kadın hakları konusuna değinmiştir ve 3 Mayıs 2006 tarihinde “Aile İçi Şiddet” konulu bir konferans düzenlemiştir

 

         Konferansın oturum başkanlığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı tarafından yapılmıştır

 

 

Projeler

         Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi psikiyatrist Prof. Dr. Bengi Semerci, İÜHF Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Sözüer ve Yard. Doç. Dr. Ali Kemal Yıldız ile Av. NazanMoroğlu ise konferansa konuşmacı olarak katılmışlardır.

 

5- İDARİ İŞLER KOMİSYONU

Amaçlar

 

         2006-2007 kurulmuş, ILSA ailesine yeni katılmış bu komisyon okula ve kulübümüze gelen yeni öğrencilerin adaptasyon sürecini rahat geçirmeleri ve kulüp işlerine ilk andan itibaren katılabilmelerini amaçla yola çıkmıştır.

 

Gelecek projeler

 

         İdari İşler Komisyonu bünyesinde kulübümüze her sene yeni katılan öğrenciler, Yönetim Kurulu üyeleri ve onların belirleyeceği üyeler tarafından yapılan yönlendirmeler ile okul içinde ve dışında kulübün idari işlerini yerine getireceklerdir.

         Bu işleri kulübümüzün eski üyeleri ile beraber yerine getirmek onlara hem katılım duygusunu aşılayacak hemde kulüp işlerini pratik yaparak öğreneceklerdir.

6- Türkiye ve Uluslararası  Sorunları  Komisyonu

 

Türkiye ve Uluslararası Sorunları Komisyonu; ILSA bünyesinde, 2005-2006 öğretim yılında faaliyet göstermeye başlamıştır.

ILSA içerisinde Türkiye’nin gündemini meşgul eden, özellikle uluslararası boyuttaki meselelerin hukuki boyutları ile ilgili araştırmalar yapan, konferanslar düzenleyen ve kulüp içinde bilgi birikimini artırmayı hedefleyen bir komisyon olarak ortaya çıkmıştır.

Komisyonun öncelikli amaçları;

         Üyelerimizin siyasal uç fikirlerden sıyrılarak, hukuki bir platformda Türkiye’nin uluslararası sorunlarını incelemek

         Bu konularda çeşitli seminerler, konferanslar organize etmek,

         ILSA bünyesinde faaliyet gösteren diğer komisyonlarla da işbirliği içinde çalışarak çalışmalarını genişletmek ,

olarak sıralanabilir.

Üzerinde Çalışılmış Projeler

         Türkiye’nin uluslararası platformda taraf olduğu en önemli meselelerden biri olan Kıbrıs Sorunu, komisyonumuzca başlıca araştırma konusu seçildi.

         Bu tercihte, tartışmalarına oldukça sık rastlanılan bu konunun, klişelerden ve uç siyasi görüşlerden uzak bir değerlendirmeye olan ihtiyacı göz önünde bulunduruldu.

         Somut hedefler olarak ise,

         Başlıca konusu Kıbrıs Sorunu olan ve her biri kendi alanlarında yetkin kişilerin katılacağı geniş kapsamlı bir konferans düzenlemek,

         Bunun yanında, yine Kıbrıs Meselesini inceleyen ve mümkün oldukça çok görüşlülüğü temel alan kapsamlı bir bülten çıkarmak

         Sene boyunca çalışmalar yoğun bir biçimde sürdü.

         Konferans için sponsorlarla gerekli görüşmeler yapıldı ve gerekli destek sağlandı

         Katılımcılardan birkaç isim vermek gerekirse, Rauf Denktaş, Erol Mütercimler, Eser Karakaş, diğer yandan hukuki analizler için Fakültemizin ve çeşitli hukuk fakültelerinden Devletler Hukuku Öğretim Görevlileriyle temas sağlandı.

         Bülten amacıyla metin, röportaj, makale ve çeşitli belgeler toplandı.

         Ancak, Konferans için son aşamaya gelindiğinde, ortaya çıkan çeşitli olumsuzluklar bu organizasyonu gerçekleştirmemize imkantanımadı.

GERÇEKLEŞTİRMEYİ AMAÇLADIĞI PROJELER

        Ermeni Sorunu’nun hukuki ve tarihsel boyutları

         Avrupa Birliği Hukuku ve Türkiye’nin entegrasyon sorunu.

         Uluslararası alanda Türk menfaatlerinin korunmasında hukukçuların rolü.

         2006-2007 öğretim yılında; özellikle birinci sınıftan arkadaşlarımızın katılımıyla , geçen sene sonunda yaşanan tatsızlığa rağmen, yine aktif bir biçimde çalışılacağı, farklı ve bilimsel ağırlıklı aktiviteler organize edileceği inancındayız.

ILSA ULUSLARASI HUKUK KULÜBÜ 2006-2007 AKADEMİK YILI YÖNETİMKURULU :

Başkan : Beril Özcanlı

Genel Sekreter : Deren Arısoy

Sayman : Cüneyt Tiryaki

Derin Altan (BM komisyonu başkan yard. )

Aslı Topukçu  (dergi komisyonu başkanı )

Melisa Sürücü (insan hakları komisyonu başkanı )

Ekin Can (AB kom. başkan yard. )

Ece Delipınar ( AB kom. başkan yard. )

Mehmet Can Açıkalın (TUS kom. başkanı )

http:///www.ilsa.org
http://www.istanbul.edu.tr/ilsaturk

E-posta: ilsa_turkey@hotmail.com

 

ILSA :

Uluslararası hukukla ilgilenen öğrencileri biraraya getirmek amacıyla 1959 yılında bir grup öğrenci, ilk Sanal Mahkeme ( Philip C. Jessup InternationalLaw Moot Court Competition ) yarışmasını düzenledi.

1962 yılında öğrenciler tarafından Uluslararası Hukuk Öğrenci Dernekleri Birliği kuruldu ( ASILS ). Uluslararası hukuk ilkelerinin daha iyi anlaşılması ve tanınması bilincinde olan kurucular, kendilerini ve diğer hukuk öğrencilerini, uluslararası hukuk ilkeleri, uluslararası organizasyonlar ve kurumlar, yasal sistemlerin karşılaştırılması konularında eğitmeye kararlıydılar. Bu birlik, kuruluşundan 25 yıl sonra 1987 yılında Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği ( ILSA ) olarak yeniden şekillenmiş ve çalışmalarını sürdürmüştür.

Dünyadaki hukuk öğrencilerini ve avukatları kapsayan ILSA, üniversitelerdeki Uluslararası Hukuk Kulüplerini ( ILS ), şahsi ve chapterüyelerini bir çatı altında toplamaktadır. ILSA ‘nın dünyada 10.000 üyesi bulunmaktadır. Diğer öğrenci birlikleriyle işbirliği sonunda ILSA 20.000 hukuk öğrencisine ulaşmaktadır.

ILSA’nın hedefi hukuk ve ilgili konularda bilinçlenmeyi, bu konularda çalışma ve anlaşılmayı sağlamaktır.

ILSA’nın amacı uluslararası çevrelerle ve hukuk öğrencileriyle birlik ve iletişim kurmak, dünyadaki diğer kültürleri ve hukuk sistemlerini öğrenme olanağı yaratmak ve uluslararası hukukta kariyer imkanları sağlamaktır.

ULUSLARARASI HUKUK KULÜBÜ:

İÜHF’de 1993 yılında kurulan Uluslararası Hukuk Kulübü, 1962’de Washington D.C’de kurulmuş olan ILSA (International Law StudentsAssociation) bünyesinde faaliyet göstermektedir. Uluslararası hukukun daha tanınır hale getirilmesi,öğrencilerin hukuk formasyonunun geliştirilmesi amacıyla bu alanda çalışmalar yapmaktadır. Kulüb, kendi içinde icracı komisyonlara sahiptir ve bu komisyonlar uluslararası sorunlarla yakından ilgilenmektedir.

Uluslararası alanda 70’e yakın ülkenin katıldığı “Moot Court“-Farazi Mahkeme- adındaki yarışmaya her sene Uluslararası Hukuk Kulübü öğrencileri arasından bir takım çıkarılmakta ve ulusal elemelerden geçerek ABD’de düzenlenen bu faaliyete iştirak etmektedirler. İstanbul Üniversitesi 1991 yılından beri bu yarışma için takım çıkartmaktadır.

Fakültemiz öğrencilerini hukuk büroları hakkında bilgilendirmek ve mezun olmadan perspektiflerini genişletmek amacıyla “Kariyer Günleri” düzenlenmektedir. Bu çabamızı bu sene de gerçekleştirmek dileğindeyiz.

Ayrıca kulübün ISAIL(Internships and Studies abroad in International Law) adında ILSA bünyesinde faaliyet gösteren, değişik ülkeler ve hukuk sistemleri arasında profesyonel ve kültürel olarak öğrenci değişimini hedefleyen bir öğrenci değişim programı vardır. Uluslararası hukuk perspektifinin gelişmesini, dünyadaki farklı hukuk sistemleri arasında iletişimin sağlanmasını ve gelecekte hukukla iç içe olacak hukuk öğrencilerine çok yönlü bakış açıları kazandırılmasını amaçlar.

ISAIL, esas itibarıyla Amerikan hukuk öğrencileri ile Amerika kıtası dışında ILSA yerel birimler olarak üyelikleri bulunan uluslararası hukuk kulüpleri öğrencileri arasında gerçekleştirilen karşılıklı bir değişim programıdır. Bir hukuk öğrencisinin ISAIL programına dahil olabilmesi için ILSA üyesi olması gerekir.

Kulübün yayın organı olarak akademik içerikli Opinio Iuris ( Hukuk Fikri ) adlı dergi çıkartılmaktadır. Akademik olarak güncel veya önemli bulunan konularda seminer, konferans ve panel düzenlenmektedir.

KOMİSYONLAR :

1- AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU

 Amaçlar

 

         ILSA Avrupa Birliği Komisyonu 1997-1998 döneminde faaliyete geçmiş olup ILSA’nın en eski komisyonudur.

         AB Komisyonu, son beş yıldır İsveç Konsolosluğu’nunsponsorluğunda faaliyetlerini yürütmekte olup başta konferanslar, sertifika programları ve paneller olmak üzere pek çok önemli etkinlik düzenlemiştir.

 

Günümüzde uluslararası hukukun en önemli aktörlerinden biri olan AB’nin yapısını, organlarını ve işleyişini tanıtmak,

         Gündemde yer alan AB ile ilgili gelişmeler doğrultusunda tartışma platformları oluşturmak ve öğrencilere hukuksal bir bakış açısı kazandırmak,

 

 

         Düzenlenen konferanslar yardımıyla öğrencilere ders dışında farklı bakış açıları sunarak vizyonlarını genişletmek ve

         Yapılan etkinlikler çerçevesinde klüp üyelerine sistemli bir çalışmaya bağlı olarak organizasyon düzenleme  yetisi ve liderlik vasfı kazandırmaktır.

Tamamlanan projeler

 

         AB Komisyonu’nun 2000-2001 öğretim yılında gerçekleştirdiği Avrupa Günleri

Komisyonun 16 – 17 Mart 2005 yılında gerçekleştirdiği etkinlikte konuşmacılar “AB sürecinde kadına bakış“ ve “Müzakere sürecinde AB ilişkileri” konularına değinmişlerdir

Tamamlanan projeler

 

         V. Avrupa Birliği Günleri’nde konuşmacılar AB’yi Türkiye’nin bakış açısından işlemiş “Türkiye’nin AB’ye üyelik sorunu” ve “AB’nin geleceği”ne değinmişlerdir.

         2006 yılında yapılan konferanstan sonra konuşmacılara Profesörler Evi’nde yemek düzenlenmiştir.

Gelecek projeler

 

AB konferansı bu öğretim yılında,

· Geçmişte düzenlediği konferanslara ek olarak;

· AB hakkında öğrencilerin gelişimini sağlayacak sertifika programları ve

· Komisyon üyelerini AB ve oluşumu hakkında bilgilendirmek amacıyla üniversitemizdeki hocaların konuşmacı olarak yer alacağı söyleşiler düzenlemeyi hedeflemektedir.

  

2- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KOMİSYONU

Amaçlar

 

         Birleşmiş Milletler Komisyonu, 2005-2006 eğitim döneminde kurulmuş, yeni sayılabilecek bir komisyondur.

         Geçen sene çalışmalarını MUN Komisyonu adı altında yürütmüştür. Ancak 2006-2007 eğitim dönemi başında aldığı bir karar ile çalışmalarını Birleşmiş Milletler Komisyonu adı altında sürdürmektedir.

         Komisyonun amacı uluslararası hukukun yaratılmasında ve geliştirilmesinde çok büyük bir rolü olan Birleşmiş Milletlerin, onun sisteminin, onun gündeminde olan önemli olayların tanıtılması ve bu konularda bilinç yaratılmasıdır.

         Komisyonumuz bu konuda Model United Nations (MUN) isimli projelerde yer almaktadır.

         Model United Nations (MUN), Birleşmiş Milletler’i model alarak kurulmuş ve Birleşmiş Milletlere yapısal benzerliğinin yanı sıra tartışılan konuların da benzerlik gösterdiği konferanslara verilen genel addır. MUN konferanslarında genel sekreterterden delegelere kadar bütün katılımcılar öğrencilerdir. Her yıl çeşitli şehirlerde, lise ve üniversite olarak iki ayrı katagoride gerçekleştirilen bu konferanslara binlerce öğrenci katılmaktadır. Komisyonumuz bu konuda Model United Nations (MUN) isimli projelerde yer almaktadır.

         Model United Nations International, her yıl ortalama 400,000 öğrencinin 70 farklı ülkenin çeşitli okullarından bu aktiviteye katıldığını belirtirken; yılda 450-500 MUN konferansı yapıldığını da belirtmektedir. MUN konferansları, Birleşmiş Milletler ve özellikle United Nations Development Programme tarafından tarafındantanınmakta ve desteklenmektedir.

Tamamlanan Projeler

         2005-2006 eğitim yılı içerisinde, MUN Komisyonu yurtdışında 2 adet toplantıda başarıyla Üniversitemizi temsil etmiştir.

         Bunlardan ilki olan London International Model United Nationskonferansına 4 delege ve 1 adet toplantı başkanı ile katılan üniversitemiz, %80’i anadili İngilizce olan öğrencilerin arasında büyük başarı göstermiş ve dikkatleri üzerine çekmiştir.

         2005-2006 eğitim yılı içerisinde, MUN Komisyonu yurtdışında 2 adet toplantıda başarıyla Üniversitemizi temsil etmiştir.

         Bunlardan ilki olan London International Model United Nationskonferansına 4 delege ve 1 adet toplantı başkanı ile katılan üniversitemiz, %80’i anadili İngilizce olan öğrencilerin arasında büyük başarı göstermiş ve dikkatleri üzerine çekmiştir.

         Ancak 2005-2006 eğitim yılının tartışmasız en büyük projesi Nisan başında Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin’de yapılan ve Harvard Üniversitesin her sene başka bir şehirde düzenlediğiWorldMUN Konferansına 6 delege ile katılmak olmuştur.

         Çeşitli zorluklar içerisinde katıldığı bu konferansta, MUN Komisyonu 1456 kişinin arasında çok büyük bir başarı göstermiş ve2006-2007 yılı için büyük hedefler koymuştur.

Tamamlanan Projeler

         WorldMUN 2006 konferansı Komisyonumuza büyük tecrübe kazandırmış ve gelecek çalışmalarının şekillenmesinde büyük rol oynamıştır.

Projeler

         2006-2007 senesinde Birleşmiş Milletler Komisyonu, yalnızca tek bir konferansa katılma kararı almış ve bu konferansı İsviçre’de yapılacak WorldMUN 2007 konferansı olarak belirlemiştir.

         Konferansa 10 kişilik bir takımla katılacak olan Komisyonumuz, Üniversitemizi layıkıyla temsil etmek için yaklaşık 30 kişilik grubuyla her hafta (ve bazı haftalar 2 kez) çalışmalar yapmakta; bu toplantıların simülasyonunu yaparak tecrübe kazanmaktadır.

 

3- DERGİ KOMİSYONU

 

 

Amaçlar…

 

         ILSA Dergi Komisyonu’nun başlıca amacı hukukun sadece hukukçuları ilgilendiren bir alan olmadığının gösterilmesidir.

 

         Üyelerimizin gerek hukuk alanındaki çalışmaları ile gerekse güncel olaylar ile ilgili makaleleriyle fikirlerini paylaşabilmeleri ve hukukçu olan olmayan herkese düşüncelerini iletebilmeleri için bir ortam yaratılması amaçlanmaktadır.

 

 

         Komisyon bu amaçlarının yanı sıra, hukukçu olma yolunda ilerleyen fakültemiz öğrencilerine hukuk nosyonu kazanmanın önemini ve bunu yaparken de dünya ile iletişim halinde olmanın ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymayı hedeflemektedir.

 

         Kulübümüzün dergisi Opinio Iuris’in yayınlanmasıyla kar elde etme amacı taşınmamaktadır.

Projeler…

 

         Dergimize adını veren Opinio Iuris; devletlerin iştirak ettikleri faaliyetlerin yasal olması zorunluluğu anlamına gelen Latince hukuk terimidir. Aslen Romalıların tabi hukukuna dayanır. Uluslararası hukukun ihlal edilemez temel ilkelerinden biridir.

 

         1993 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kulübü (ILSA), 1998 yılında dergisinin ilk basımınıyapmıştır.Opinio İuris’in bu ilk sayısı daha çok bir tanıtım bülteni niteliğindeydi.

 

Projeler

 

         1997-1998 öğretim yılı içerisinde çıkan bu sayıyı bir sonraki öğretim yılı içerisinde çıkarılan ikinci sayı izledi. İlk sayının aksine diğer sayılarda makale ve röportajlara ağırlık verilmiştir

         Bir sonraki öğretim yılı olan 2000-2001 öğretim yılında da OpinioIuris’in üçüncü sayısı çıkarıldı.

         O dönemde ÖKM (Öğrenci Kültür Merkezi) ile ortak çalışıldığı için derginin basımı ve yayınlanması konularında bir sorun yaşanmıyordu.

         Eski deneyimlerden sonra oldukça beğenilen bu dergiyi bir sonraki öğretim yılında (2001-2002)  dördüncü sayısı izledi.

         Derginin beşinci sayısı bazı çalışmalarda birlikte çalıştığımız İsveç Konsolosluğu’nun yardımları ile 2004-2005 öğretim yılı içerisinde çıkarılabildi.

Gelecek projeler

 

         Öncelikli projemiz Opinio İuris adlı dergimizin üç sayılık bir bölümünü 2006-2007 öğretim yılı içinde yayınlamaktır.

         Dergimizin ulaşmak istediği hedef kitle üniversitemiz öğrencileri, iletişim içerisinde olduğumuz diğer üniversitelerin kulüpleri ve hukuk bürolarıdır.

         2006-2007 öğretim yılı içerisinde dergimizin basım dönemleri İLSA bünyesinde faaliyet gösteren diğer komisyonların etkinlik takvimi esas alınarak düzenlenmiştir.

 

 

         Opinio İuris’in altıncı sayısını oluşturacak ilk basımın 2006 yılının kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

         2007 yılının mart ayında ise AB Konferansı’nın hemen ertesinde dergimizin yedinci sayısı basılacaktır.

         Dergimizin içeriği bakımından ise; Opinio İuris’in yalnızca düzenlenen etkinliklerden haberler içermeyip; yazı dizileri, köşe yazıları, özel dosyalar gibi bölümlerle zengin bir içeriğe sahip olması hedeflenmektedir.

 

         Komisyonun esas hedefi olan Opinio Iuris’in üç sayısının basımından başka bu seneki çalışmalar içinde ILSA AB Komisyonu ve ILSA İnsan Hakları Komisyonu tarafından düzenlenecek konferanslar için broşür, tanıtım yazıları ve el ilanları gibi yazılı dokümanlar hazırlamak da yer almaktadır.

 

         Komisyonumuz her hafta yapılan toplantılarıyla, üyelerinin de katılımı ve yeni fikirleriyle, var olan projelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır ve yeni projeler üretmeye devam etmektedir.

 

4- İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

 

 

 

Amaçlar…

 

         İnsan Hakları Komisyonu; ILSA bünyesinde, 2005-2006öğretim yılında faaliyet göstermeye başlamıştır.

 

 

         İnsan Hakları Komisyonu da ILSA içerisinde konuyla ilgili araştırmalar yapan, konferanslar düzenleyen ve kulüp içinde bilgi birikimini artırmayı hedefleyen bir komisyon olarak ortaya çıkmıştır.

 

Komisyonun öncelikli amaçları;

 

         Üyelerimizin insan haklarıyla ilgili araştırmalar yapmasını sağlayıp tartışma platformları oluşturmak,

 

         Seminerler, konferanslar organize etmek,

 

         Dergi Komisyonu, AB Komisyonu gibi diğer komisyonlarla da işbirliği içinde çalışarak çalışmalarını genişletmek olarak sıralanabilir.

 

Projeler…

 

         Komisyon 2005-2006 öğretim yılında gerçekleştirdiği projelerde özellikle insan hakları kavramının içinde önemli bir yer tutan kadın hakları konusuna değinmiştir ve 3 Mayıs 2006 tarihinde “Aile İçi Şiddet” konulu bir konferans düzenlemiştir

 

         Konferansın oturum başkanlığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı tarafından yapılmıştır

 

 

Projeler

         Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi psikiyatrist Prof. Dr. Bengi Semerci, İÜHF Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Sözüer ve Yard. Doç. Dr. Ali Kemal Yıldız ile Av. NazanMoroğlu ise konferansa konuşmacı olarak katılmışlardır.

 

5- İDARİ İŞLER KOMİSYONU

Amaçlar

 

         2006-2007 kurulmuş, ILSA ailesine yeni katılmış bu komisyon okula ve kulübümüze gelen yeni öğrencilerin adaptasyon sürecini rahat geçirmeleri ve kulüp işlerine ilk andan itibaren katılabilmelerini amaçla yola çıkmıştır.

 

Gelecek projeler

 

         İdari İşler Komisyonu bünyesinde kulübümüze her sene yeni katılan öğrenciler, Yönetim Kurulu üyeleri ve onların belirleyeceği üyeler tarafından yapılan yönlendirmeler ile okul içinde ve dışında kulübün idari işlerini yerine getireceklerdir.

         Bu işleri kulübümüzün eski üyeleri ile beraber yerine getirmek onlara hem katılım duygusunu aşılayacak hemde kulüp işlerini pratik yaparak öğreneceklerdir.

6- Türkiye ve Uluslararası  Sorunları  Komisyonu

 

Türkiye ve Uluslararası Sorunları Komisyonu; ILSA bünyesinde, 2005-2006 öğretim yılında faaliyet göstermeye başlamıştır.

ILSA içerisinde Türkiye’nin gündemini meşgul eden, özellikle uluslararası boyuttaki meselelerin hukuki boyutları ile ilgili araştırmalar yapan, konferanslar düzenleyen ve kulüp içinde bilgi birikimini artırmayı hedefleyen bir komisyon olarak ortaya çıkmıştır.

Komisyonun öncelikli amaçları;

         Üyelerimizin siyasal uç fikirlerden sıyrılarak, hukuki bir platformda Türkiye’nin uluslararası sorunlarını incelemek

         Bu konularda çeşitli seminerler, konferanslar organize etmek,

         ILSA bünyesinde faaliyet gösteren diğer komisyonlarla da işbirliği içinde çalışarak çalışmalarını genişletmek ,

olarak sıralanabilir.

Üzerinde Çalışılmış Projeler

         Türkiye’nin uluslararası platformda taraf olduğu en önemli meselelerden biri olan Kıbrıs Sorunu, komisyonumuzca başlıca araştırma konusu seçildi.

         Bu tercihte, tartışmalarına oldukça sık rastlanılan bu konunun, klişelerden ve uç siyasi görüşlerden uzak bir değerlendirmeye olan ihtiyacı göz önünde bulunduruldu.

         Somut hedefler olarak ise,

         Başlıca konusu Kıbrıs Sorunu olan ve her biri kendi alanlarında yetkin kişilerin katılacağı geniş kapsamlı bir konferans düzenlemek,

         Bunun yanında, yine Kıbrıs Meselesini inceleyen ve mümkün oldukça çok görüşlülüğü temel alan kapsamlı bir bülten çıkarmak

         Sene boyunca çalışmalar yoğun bir biçimde sürdü.

         Konferans için sponsorlarla gerekli görüşmeler yapıldı ve gerekli destek sağlandı

         Katılımcılardan birkaç isim vermek gerekirse, Rauf Denktaş, Erol Mütercimler, Eser Karakaş, diğer yandan hukuki analizler için Fakültemizin ve çeşitli hukuk fakültelerinden Devletler Hukuku Öğretim Görevlileriyle temas sağlandı.

         Bülten amacıyla metin, röportaj, makale ve çeşitli belgeler toplandı.

         Ancak, Konferans için son aşamaya gelindiğinde, ortaya çıkan çeşitli olumsuzluklar bu organizasyonu gerçekleştirmemize imkantanımadı.

GERÇEKLEŞTİRMEYİ AMAÇLADIĞI PROJELER

        Ermeni Sorunu’nun hukuki ve tarihsel boyutları

         Avrupa Birliği Hukuku ve Türkiye’nin entegrasyon sorunu.

         Uluslararası alanda Türk menfaatlerinin korunmasında hukukçuların rolü.

         2006-2007 öğretim yılında; özellikle birinci sınıftan arkadaşlarımızın katılımıyla , geçen sene sonunda yaşanan tatsızlığa rağmen, yine aktif bir biçimde çalışılacağı, farklı ve bilimsel ağırlıklı aktiviteler organize edileceği inancındayız.

ILSA ULUSLARASI HUKUK KULÜBÜ 2006-2007 AKADEMİK YILI YÖNETİMKURULU :

Başkan : Beril Özcanlı

Genel Sekreter : Deren Arısoy

Sayman : Cüneyt Tiryaki

Derin Altan (BM komisyonu başkan yard. )

Aslı Topukçu  (dergi komisyonu başkanı )

Melisa Sürücü (insan hakları komisyonu başkanı )

Ekin Can (AB kom. başkan yard. )

Ece Delipınar ( AB kom. başkan yard. )

Mehmet Can Açıkalın (TUS kom. başkanı)

http:///www.ilsa.org
http://www.istanbul.edu.tr/ilsaturk

E-posta: ilsa_turkey@hotmail.com

17 Temmuz 2013
5706 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00 Fax: 0212 512 41 35

E-posta: hukuk_dekan@istanbul.edu.tr