İ.Ü. Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı

Vakfın Amacı Türkiye’de ve özellikle İstanbul Hukuk Fakültesinde yürütülen hukuk eğitim ve öğretimin çağdaş eğitim düzeyine ulaşmasına yönelik faaliyette bulunmak, ülkemizde çağdaş, demokratik, laik, hukuk devleti ilkesine bağlı bir hukukçu neslinin yetişmesine yardımcı olmak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde mevcut tüm eğitim araç-gereç ve tesislerinin iyi bir eğitimin ihtiyaç gösterdiği niteliklere sahip kılınmasını sağlamak, fakülte öğrencilerine belirli esaslar çerçevesinde maddi katkıda bulunmak ve daha kaliteli eğitim için gerek duyulan kültürel, ekonomik ve sosyal alt yapının teminine yardımcı olmaktır. Vakıf Yönetim Kurulu Prof. Dr. Adem SÖZÜER, Başkan Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ,  Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır ERDEM, Üye Av. Nazan MOROĞLU, Muhasip Üye Av. Cihan YAMANER, Üye Vakfın Başkanları Prof.Dr.Aysel ÇELİKEL Prof.Dr. Tankut CENTEL Prof.Dr.Hasan ERMAN Prof. Dr. Adem SÖZÜER Burs bağışlarınız için : İ.Ü.Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı T.C.Ziraat Bankası Beyazıt Şubesi (Şube kodu 606) TR 73 0001 000 606 34522939-5005 Kitap bağışı ve diğer bağışlarınız için: İ.Ü.Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı T.C.Ziraat Bankası Beyazıt Şubesi (Şube kodu 606) TR 84 0001 000 606 34522939-5001 numaralı vadesiz hesap Erişim Adres: Süleymaniye Caddesi Ferah Apt. No:13/15 Kat:2 Süleymaniye-İstanbul Tel : 0 212 512 03 83 – 440 01 05 Faks: 0 212 512 41 35 E-posta: hukuk_dekan@istanbul.edu.tr
26 Eylül 2013
3001 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00 Fax: 0212 512 41 35

E-posta: hukuk_dekan@istanbul.edu.tr