Vedat Ardahan Vakfı

Vedat Ardahan Vakfı; merhum hukukçu Vedat Ardahan’ın vasiyetnamesine istinaden kurulmuştur. Vakfın amacı; İÜ Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermekten ibarettir. Vakfın geliri ise Vedat Ardahan Bey tarafından Vakfedilen gayrimenkullerden sağlanan kira geliridir.

Vakıf Yönetim Kurulu

Başkan: Prof. Dr. Abuzer  KENDİGELEN
Üye: Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ
Üye: Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ

Erişim: Süleymaniye Caddesi. Ferah Apt. No: 13/15 Eminönü- İstanbul

Tel: 0212 513 13 16- 0212 512 03 83 Fax: 0212 512 03 83

Santral: 0212 440 00 00- 10146

 

Vedat Ardahan Hakkında

Vedat Ardahan 21 Mayıs 1899’da İstanbul’da doğmuş, 1921-22 yıllarında İstanbul Mekteb-i Hukuku’ndan adli, iktisadi ve siyasi şubelerden pekiyi dereceler alarak mezun olmuştur. Ayrıca Arapça ve Fransızca okumuştur. 1922’de İstanbul Barosu’nda avukat olarak göreve başlamış, bir süre Paris’te kaldıktan sonra 1924-26 yıllarında Gebze Mahkemesi’nde çalışmıştır. Bu görevden kendi isteği ile ayrılarak 1926-1947 tarihleri arasında İstanbul’da avukatlık yapmıştır. 1947 yılından itibaren sırası ile Ankara Milli Korunma Mahkemesi’nde, Ankara ve İstanbul Yargıçlıkları’nda bulunmuş, 1954’te Yargıtay üyeliğine atanmış, 1962’de de Yargıtay İkinci Başkanlığı’na seçilmiştir. 1964 yılında emekli olan ve 7 Mart 1976 günü vefat eden Vedat Ardahan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin muhtaç ve yetenekli öğrencilerine burs ve başarılı yargıçlara ödül verilmesi amacıyla “Vedat Ardahan Vakfı”nın kurulmasını vasiyet etmiştir.

 

26 Eylül 2013
7323 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00 Fax: 0212 512 41 35

E-posta: hukuk_dekan@istanbul.edu.tr