Fakültemiz Hukuk Klinikleri Programı

İ.Ü.H.F. HUKUK KLİNİKLERİ

Klinik hukuk eğitimi, hukuk fakültesi öğrencilerinin öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek içselleştirdikleri bir eğitim metodudur.  İnteraktif  öğrenme yöntemlerinin uygulandığı bu metotta öğrenciler “yaparak”, diğer bir ifadeyle pratik deneyim kazanarak öğrenirler. Hukuk klinikleri ayrıca, dezavantajlı grupların adalete erişimini kolaylaştırarak, geleceğin  hukukçularının bugünden sosyal adalet bilincini kazanmasını amaçlamaktadır. Ülkemizde  hukuk kliniği uygulamaları, muhtelif hukuk fakülteleri tarafından yıllardır yürütülmektedir. Fakültemizde ise bu çalışmalara, 2014-2015 akademik yılında başlanmıştır. Kliniğin kurulma sürecinde Raoul Wallenberg Enstitüsü, fakültemiz öğretim elemanlarının hukuk kliniklerine ilişkin yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarına  katılmasında teknik ve maddi destek sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Ayrıca 3 Kasım 2016 tarihinde, Adalet Bakanlığı ile İstanbul Hukuk Fakültesi arasında çeşitli konularda hukuk kliniklerinin yürütülmesine ilişkin bir protokol imzalanmıştır.

2015-2016 akademik yılında hukuk klinikleri, “ayrımcılık” temalı 5. Suç ve Ceza Film Festivali ile paralel olarak, mülteciler, engelliler ve kadınlara  yönelik ayrımcılık konularını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. “Gündelik  hayatta hukuk” (street law) tarzında yürütülen bu klinikler kapsamında 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz, ilk olarak Üniversitemiz öğretim üyeleri ve ilgili alanlarda uzman sivil toplum temsilcileri tarafından verilen teorik eğitime katılmışlardır. Uygulama ayağında ise öğrenciler, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Fatih ilçesine bağlı çeşitli liselerde eğitim aldıkları konularda sunum yapmışlardır


2017-2018 akademik yılında da, fakültemiz öğrencileri, Fatih İlçe Milli Eğitime bağlı liselerde sunumlar yaparak, lise öğrencilerini bilgilendirmeye yönelik klinik çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedirler.

  •  Bilişim ceza hukuku / Tüketici hakları / Göçmen hakları

 

İletişim: İ.Ü.H.F. Hukuk Klinikleri koordinatör​ve yardımcıları

Dr. Faruk Kerem Giray / Dr. Gülay Arslan Öncü / Araş.Gör. Eren Sözüer  / Araş.Gör. Ömer Aynural
        fkerem@istanbul.edu.tr     / garslan@istanbul.edu.tr  /eren.sozuer@istanbul.edu.tr / omer.aynural@istanbul.edu.tr

klinikhukuk@istanbul.edu.tr /  twitter.com/iulawclinics