Kalite

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Kalite Komisyonu

Görev ve Sorumlulukları

 

İ.Ü Hukuk Fakültesi Kalite Komisyonun çalışmaları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;

  • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi, Hedef Yönetim Planı oluşturulması
  • Kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Üniversite Kalite Kuruluna sunmak
  • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve hedef yönetim planı dahilinde kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık hedef yönetim planı faaliyet raporlarını değerlendirmek
  • Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde çalışmak ve çalışmalarında gerekli desteği sağlamak.

 

İÜ Hukuk Fakültesi Kalite Komisyonu

Prof.Dr.Yasemin IŞIKTAÇ  (Birim Kalite Temsilcisi )

Doç.Dr.Bilgehan ÇETİNER (Dekan Yardımcısı)

Doç.Dr.Emrehan İNAL (Birim Kalite Temsilci Yardımcısı)

Arş.Gör İrem Burcu ÖZKAN

Ali KOCA  ( Fakülte Sekreteri)

Cevat BİNİCİ  ( Şef – Muhasebe İşleri)

Gökçe AYGEN  ( Şef – Dekanlık)

Günay ADEKA  ( Bilgisayar İşletmeni – Taşınır Mal Yetkilisi)

Melek UYAR (Şef – Personel İşleri)

Nurgül YILMAZ (Şef – Personel İşleri)

Murat TURAN  (Şef – Öğrenci İşleri)

Şule AKGÜVEN (Bilgisayar İşletmeni – Öğrenci İşleri Bürosu)

Necmiye ÖZCAN  (Bilgisayar İşletmeni – Kütüphane Sorumlusu)

Ümit TOPUZ (Bilgisayar İşletmeni – Satın Alma Görevlisi)

Kaya AYDOĞAN (Bilgisayar İşletmeni – Muhasebe Bürosu)

Refika SERÇE ŞİRİK (Bilgisayar İşletmeni-Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı)
(Ceza ve Ceza Muhekemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı)

Öğrenci Temsilcileri: Güncellenmektedir…