Öğrenci

ÖNEMLİ NOT: Sınav Listelerini düzgün görüntüleyebilmek adına => “Google Crome, Mozilla Firefox ,Opera  veya İnternet Explorer Edge” uygulamaları ile açmanız gerekmektedir.

2017-2018 Öğretim Yılı Örgün Öğretim Öğrencilerinin Yıllık Derslerin Final Sınavları Tarih ve Saatleri

2017-2018 Öğretim Yılı İkinci Öğretim Öğrencilerinin Yıllık Derslerin Final Sınavları Tarih ve Saatleri

2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Örgün  ve 2.Öğretim Öğrencilerinin Eski Yönetmeliğe Tabi Dönemlik Zorunlu Derslerin Final Sınavları Tarih ve Saatleri

1.Sınıf (Yıllık)

Türk Dili (Tek)
Türk Dili (Çift)
Türk Dili (2.Öğretim)
Medeni Hukuk (Tek)
Medeni Hukuk (Çift)
Medeni Hukuk (2.Öğretim)
Hukuk Başlangıcı (Tek)
Hukuk Başlangıcı (Çift)
Hukuk Başlangıcı (2.Öğretim)
Genel Kamu Hukuku (Tek)
Genel Kamu Hukuku (Çift)
Genel Kamu Hukuku (2.Öğretim)
Yabancı Dil (Tek)
Yabancı Dil (Çift)
Yabancı Dil (2.Öğretim)
Roma Hukuku (Tek)
Roma Hukuku (Çift)
Roma Hukuku (2.Öğretim)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi(Tek)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi(Çift)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi(2.Öğretim)
İktisat (Tek)
İktisat (Çift)
İktisat (2.Öğretim)
Anayasa Hukuku (Tek)
Anayasa Hukuku (Çift)
Anayasa Hukuku (2.Öğretim)1.Sınıf (Dönemlik)
Aile Hukuku
Anayasa Hukuku


1.Sınıf (Seçimlik)
Basıc Conceps Of Law 
Kamu Hukukunun Temel Kavramları
Karşılaştırmalı Medeni  Hukuk
Siyaset Bilimi


2.Sınıf (Yıllık)
Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Tek)
Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Çift)
Borçlar Hukuku Genel Hükümler (2.Öğretim)
İdare Hukuku (Tek)
İdare Hukuku (Çift)
İdare Hukuku (2.Öğretim)
Genel Hukuk ve Türk Hukuk Tarihi (Tek)
Genel Hukuk ve Türk Hukuk Tarihi (Çift)
Genel Hukuk ve Türk Hukuk Tarihi (2.Öğretim)
Milletlerarası Hukuk (Tek) 
Milletlerarası Hukuk (Çift)
Ceza Hukuku Genel Hükümler (Tek)
Ceza Hukuku Genel Hükümler (Çift)
Ceza Hukuku Genel Hükümler (2.Öğretim)2.Sınıf (Seçimlik)


Milletlerarası Hukuk (2.Öğretim)
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (Tek)
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (Çift)
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (2.Öğretim)
Basic Princıples Of Contract Law II
Çevre Hukuku II
Erasmus Seminar Programe II
İslam Hukuku II
Kriminoloji II
Hukuk Metodolojisi II
Siyasi Partiler Hukuku II
Uluslararası Deniz Kirliliğin Önlenmesi II
Uluslararası Örgütler II


2.Sınıf (Dönemlik)
Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler)
İdare Hukuku II
Milletlerarası Hukkukta Devletin Yetkisi
Vergi Hukuku
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ceza Hukuku II (Genel Hükümler)

3.Sınıf (Yıllık)

Medeni Usûl Hukuku (Tek)
Medeni Usûl Hukuku (Çift)
Medeni Usûl Hukuku (2.Öğretim)
Eşya Hukuku (Tek)
Eşya Hukuku (Çift)
Eşya Hukuku (2.Öğretim)
Ticaret Hukuku (Tek)
Ticaret Hukuku (Çift)
Ticaret Hukuku (2.Öğretim)
Ceza Hukuku Özel Hükümler (Tek)
Ceza Hukuku Özel Hükümler (Çift)
Ceza Hukuku Özel Hükümler (2.Öğretim)
Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku (Tek)
Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku (Çift)
Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku (2.Öğretim)
Özel Borç İlişkileri (Tek)
Özel Borç İlişkileri (Çift)
Özel Borç İlişkileri (2.Öğretim)
İnsan Hakları Hukuku  (Tek)
İnsan Hakları Hukuku  (Çift)
İnsan Hakları Hukuku (2.Öğretim)


3.Sınıf (Yıllık Lisans Tamamlama Denklik)

Medeni Usûl Hukuku (Tek) 
Medeni Usûl Hukuku (Çift)
Eşya Hukuku (Tek)
Eşya Hukuku (Çift)

Ticaret Hukuku (Tek)
Ticaret Hukuku (Çift)
Ceza Hukuku Özel Hükümler (Tek)
Özel Borç İlişkileri


3.Sınıf (Dönemlik)

Medeni Usûl Hukuku II
Ortaklıklar Hukuku
Hukuk Sosyolojisi


3.Sınıf (Seçimlik Dersler)

Mülteci Hukuku
Şehir Ve Kültür İstanbul

 

4.Sınıf (Yıllık)
Ceza Muhakemesi Hukuku (Tek)
Ceza Muhakemesi Hukuku (Çift)
Ceza Muhakemesi Hukuku (2.Öğretim)
Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku (Tek)
Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku (Çift)
Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku (2.Öğretim)
Miras Hukuku (Tek)
Miras Hukuku (Çift)
Miras Hukuku (2.Öğretim)
Milletlerarası Özel Hukuk(Tek)
Milletlerarası Özel Hukuk(Çift)
Milletlerarası Özel Hukuk(2.Öğretim)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Tek)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Çift)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (2.Öğretim)
İdari Yargılama Hukuku (Tek)
İdari Yargılama Hukuku (Çift)
İdari Yargılama Hukuku (2.Öğretim)
İcra İflas Hukuku (Tek)
İcra İflas Hukuku (Çift)
İcra İflas Hukuku (2.öğretim)
4.Sınıf (Yıllık Lisans Tamamlama Denklik)
Ceza Muhakemesi Hukuku (Tek)
Ceza Muhakemesi Hukuku (Çift)
İdari Yargılama Hukuku (Tek)
İdari Yargılama Hukuku (Çift)
İcra İflas Hukuku (Tek)
İcra İflas Hukuku  (Çift)


4.Sınıf (Dönemlik)
Ceza Muhakemesi Hukuku II
Milletlerarası Özel ve Milletlerarası Usul Hukuku
Sosyal Güvenlik Hukuku

4.Sınıf (Seçimlik)

Adli Tıp    
Adalet Psikolojisi
Arabuluculuk Uzlaştırma
Avrupa Birliği Özel Hukuku
Banka Hukuku
Hava Taşıma Hukuku
İnfaz ve Denetimli Serbestlik
Sermaye Piyasası Hukuku
Spor Hukuku
Teminat Hukuku
Tüketici Hukuku

KİMLİK İŞLEMLERİ

Öğrenci Kimlikleri Hakkında;Okulumuzu yeni kazanan öğrencilerimizin kimlikleri kayıt sırasında verilmektedir. Okulumuzda öğrenimini devam ettiren öğrencilerimiz ise her sene Eğitim – Öğretim yılı başında kayıt yenileme işlemini yaptırdıktan sonra öğrenci kimliğinin arka yüzünde bulunan ilgili bölüme kayıt yenileme yaptığı yıla ait bandrolü yapıştırılarak öğrenci kimliğinin geçerliliğini devam ettirmektedir.Öğrenci Kimliği Kaybında Yapılması Gereken İşlemler;

1- Basın İlân Kurumu aracılığıyla Resmi İlân ve reklam yayınlama hakkına haiz gazetelerden herhangi birisine verilen kimlik zayii ilanı (ilanın çıktığı gazete sayfası getirilecektir.),

2- T.Halk Bankası İ.Ü Strateji Daire Başkanlığı” 0820-06200222’’no’lu hesaba 20 TL. (Yirmi türk lirası) yatırılması ve banka makbuzu (açıklamaya muhakkak öğrenci adı-soyadı ve kimlik ücreti diye yazılmalıdır.),

3- İki Adet vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi kabul edilmez.)

Tüm bu evrakların Öğrenci Bürosu’na teslim edilmesi gerekmektedir.

PASO İŞLEMLERİ

Paso (İ.E.T.T.kartı) Almak İçin Gerekli İşlemler;Öğrencilere Öğrenci Bürosu tarafından gerekli evraklar ilânla duyurulur.Paso (İ.E.T.T kartı ) Kaybında Yapılması Gereken İşlemler;

1) Türkiye çapında okunan gazetelerden herhangi birisine verilen paso zayii ilanı (İlanın çıktığı gazete sayfası getirilecektir.),
2) İ.Ü.Hukuk Fakültesi Dekanlığına hitaben yazılacak olan dilekçe,
3) 1 Adet vesikalık fotoğraf,

Tüm bu evraklarla Öğrenci Bürosuna müracaat edildiğinde Paso Zayii belgesi alınarak İ.E.T.T.’ye Başvurulacaktır.

Mezun olan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte Öğrenci Bürosu’nun mezuniyet bölümüne en geç 1 ay (30 gün) içinde müracaat etmeleri gerekmektedir.1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisini (TC. Kimlik No.lu)

2- Öğrenci kimliği*) Önceki yıllarda mezun olan öğrencilerimiz için de diplomalarının düzenlenmesinde T.C. Kimlik Numarası olan nüfus cüzdan sureti, bu yoksa T.C. Kimlik Numaralarını belirten bir dilekçe ile Okulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.

DİPLOMA KAYBEDİLMESİ HALİNDE

Diplomasını kaybeden öğrenciye aşağıdaki belgelerle birlikte öğrenci bürosuna başvuruda bulunması halinde bir defaya mahsus olmak üzere duplikata düzenlenir.

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No’lu ve Noter tasdikli)
b) Tirajı büyük 1 gazete ilanı
c) Dilekçe


DİPLOMA TESLİMİ;
Diplomalar yemin edildikten sonra verildiğinden, diploma tesliminde yoğunluk yaşanmaması için;
“Perşembe Günleri 10:00 -12:00 ve Cuma Günleri 14:00 -16:00” saatleri arasında verilmektedir.

İstanbul Üniversitesi Mezuniyet Belgeleri İle Diploma Ve Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge de yer alan;
Diplomaların teslimi
Madde 13 – (Değişik, İ.Ü.Senatosunun 23/05/2013 tarihli, 5 sayılı toplantısı/2.md.) Diplomanın ilgiliye verilmesinden önce, geçici nitelikteki mezuniyet belgesi kendisinden geri alınır.
Mezuniyet belgesini kaybettiğini bildiren kişiye, kaybettiğine ilişkin beyanı alındıktan sonra, diploması teslim edilir…hükmü uyarınca, diplomasını almaya gelecek mezunlarımızın geçici mezuniyet belgelerini yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir.

Not: Diploma almaya gelen öğrencilerimizin kılık kıyafetlerine özen göstermeleri önemle rica olunur.İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs imkânı sunan 5 ayrı Vakıf bulunmaktadır. Aşağıda isimlerini verdiğimiz Vakıfların ortak özelliği İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı’nın Vakıf yönetim kurulu başkanı olması ve yönetim kurulu üyeliklerinde ekseriyetle İÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin bulunmasıdır. Bu hususlar Vakıfların Vakıf Senetlerinde yazılı hükümlere göre belirlenmiştir. Vakıflardan sadece Kemal Halil Tanır Vakfı’nın yönetim kurulu başkanı İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı değildir. Ancak Kemal Halil Tanır Vakfı da İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs imkanı sunmaktadır.

İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs imkanı sağlayan vakıflar aşağıda sıralanmıştır.

- Vedat Ardahan Vakfı

- Tinçel Kültür Vakfı

- Prof. Tahir Taner Vakfı

- İÜ Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı

- Kemal Halil Tanır Vakfı

Vakıfların ortak amacı İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine burs, ayni ve mali yardım yapmaktır. Ayrıca Tinçel Kültür Vakfı İstanbul Üniversitesi araştırma görevlilerine de yurtdışı burs imkanı sağlamaktadır. 2013-2014 Eğitim ve öğretim yılında yaklaşık 1200 öğrencimize karşılıksız burs imkanı sağlanmış ve eğitim ve öğretim kalitesinin yükselmesine katkıda bulunulmuştur.

Fakültemiz Bursları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular için Tıklayınız.

2017-2018 HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ


    ÖĞRENCİ KÜLÜPLERİ ADI: Başkan ve Yrd Adı Soyadı: Danışman Adı Soyadı:

1) BEYAZIT HUKUK KULÜBÜ Mustafa Enes BALIN Arş.Gör.M.Esad KALIPÇI

2) BİLİŞİM HUKUKU KULÜBÜ Mustafa Alperen GEZER Doç.Dr.Burak GEMALMAZ

3) CUMHURİYETÇİ HUKUKÇULAR KULÜBÜ Alirıza Mert ÖNTAŞ Yrd.Doç.Dr.Ebru KAYABAŞ

4) FİKRİ ve SINAİ HAKLAR HUKUKU KULÜBÜ Orhun YAVAŞ Arş.Gör.Numan Sabit SÖNMEZ

5) GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ Arda Kutay KAYA Yrd.Doç.Dr.Fatih AYDOĞAN

6) HAYVAN HAKLARI KULÜBÜ Yusuf Celal ÇANKAYA Prof.Dr.B.Bahadır ERDEM

7) HUKUK ATÖLYESİ KULÜBÜ Tarık Emre EKŞİ Arş.Gör.Melik KARTAL

8) HUKUKI ARAŞTIRMALAR KULÜBÜ Şaban Enes BÜLBÜL Arş.Gör.M.Esad KALIPÇI

9) İDEAL HUKUK KULÜBÜ Mehmet ÖZCAN Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman SAVAŞ

10) İSTANBUL HUKUK MÜZİK KULÜBÜ Berrrak ÖZÇELİK Prof.Dr.Ömer EKMEKÇİ

11) KÜLTÜR GEZİLERİ ve HUKUK KULÜBÜ Muhammed ÇELİKÇİOĞLU Yrd.Doç.Dr.Mehmet Fatih ARICI

12) RADYO HUKUK KULÜBÜ Atacan KARAGÖZ Prof.Dr.Bilgehan ÇETİNER

13) TOPLUMCU HUKUKÇULAR KULÜBÜ Fidan MÜLDÜR Yrd.Doç.Dr.Ülker YÜKSELBABA

14) ULUSLARARASI HUKUK KULÜBÜ (İLSA) Melih VAR Prof.Dr.Adem SÖZÜER

15) UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ KULÜBÜ Eylül ATAOL Doç.Dr.Seda ÖZMUMCU

Öğrenci İşleri Bürosu: 0 212 440 00 00 (santral)

Dahili Numaralar: 10855-10856-10857-10858-10859-10860-10903-10904-11060-11061-11162.

Öğrenci İşleri Bürosu Faks: 0 212 440 17 56.

E-posta Adresi: hukukogrencisl@istanbul.edu.tr

İ.Ü.H.F.​ HUKUK KLİNİKLERİ
Klinik hukuk eğitimi, hukuk fakültesi öğrencilerinin öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek içselleştirdikleri bir eğitim metodudur. İnteraktiföğrenme yöntemlerinin uygulandığı bu metotta öğrenciler “yaparak”, diğer birifadeyle pratik deneyim kazanarak öğrenirler. Hukuk klinikleri ayrıca,dezavantajlı grupların adalete erişimini kolaylaştırarak, geleceğin hukukçularının bugünden sosyal adalet bilincini kazanmasını amaçlamaktadır. Ülkemizde hukuk kliniği uygulamaları, muhtelif hukuk fakülteleri tarafından yıllardır yürütülmektedir.Fakültemizde ise bu çalışmalara, 2014-2015 akademik yılında başlanmıştır.

Kliniğin 
kurulma sürecinde Raoul Wallenberg Enstitüsü, fakültemiz öğretim elemanlarının hukuk kliniklerine ilişkin yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarına katılmasında teknik ve maddi destek sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Ayrıca 3 Kasım 2016 tarihinde, Adalet Bakanlığı ile İstanbul Hukuk Fakültesi arasında çeşitli konularda hukuk kliniklerinin yürütülmesine ilişkin bir protokol imzalanmıştır.
  
2015-2016 akademik yılında hukuk klinikleri, “ayrımcılık” temalı 5. Suç ve Ceza Film Festivali ile paralel olarak, mülteciler, engelliler ve kadınlara yönelik ayrımcılık konularını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. “Gündelik hayatta hukuk” (street law) tarzında yürütülen bu klinikler kapsamında 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz, ilk olarak Üniversitemiz öğretim üyeleri ve ilgili alanlarda uzman sivil toplum temsilcileri tarafından verilen teorik eğitime katılmışlardır. Uygulama ayağında ise öğrenciler, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Fatih ilçesine bağlı çeşitli liselerde eğitim aldıkları konularda sunum yapmışlardır

2017-2018 akademik yılında ise, öğrencilerimiz ve hitap ettiğimiz kişilerden alınan geri bildirimden hareketle, aşağıdaki alanlarda üniversitemize bağlı diğer fakülte öğrencileri ile ortaokul ve lise öğrencilerini sunumlarla bilgilendirmeye yönelik klinik çalışmalarının yapılması planlanmaktadır:

Bilişim Ceza
Hukuku

Tüketici Hukuku
(Canlı klinik uygulaması planlanmaktadır)

Hasta / Engelli Hakları

İşçi Hakları
(diğer fakülte öğrencilerini bilgilendirmeye yönelik)


İletişim:

İ.Ü.H.F. Hukuk Klinikleri koordinatör ve yardımcıları Dr. Faruk Kerem Giray / Dr. Gülay Arslan Öncü / Araş.Gör. Eren Sözüer / Araş.Gör. Ömer Aynuralfkerem@istanbul.edu.tr / garslan@istanbul.edu.tr /eren.sozuer@istanbul.edu.tr / omer.aynural@istanbul.edu.tr /iulawclinics@gmail.com / twitter.com/iulawclinics