Öğrenci

KİMLİK İŞLEMLERİ

Öğrenci Kimlikleri Hakkında;
Okulumuzu yeni kazanan öğrencilerimizin kimlikleri kayıt sırasında verilmektedir. Okulumuzda öğrenimini devam ettiren öğrencilerimiz ise her sene Eğitim – Öğretim yılı başında kayıt yenileme işlemini yaptırdıktan sonra öğrenci kimliğinin arka yüzünde bulunan ilgili bölüme kayıt yenileme yaptığı yıla ait bandrolü yapıştırılarak öğrenci kimliğinin geçerliliğini devam ettirmektedir.Öğrenci Kimliği Kaybında Yapılması Gereken İşlemler;

1- Basın İlân Kurumu aracılığıyla Resmi İlân ve reklam yayınlama hakkına haiz gazetelerden herhangi birisine verilen kimlik zayii ilanı (ilanın çıktığı gazete sayfası getirilecektir.),

2- T.Halk Bankası İ.Ü Strateji Daire Başkanlığı” 0820-06200222’’no’lu hesaba 20 TL. (Yirmi türk lirası) yatırılması ve banka makbuzu (açıklamaya muhakkak öğrenci adı-soyadı ve kimlik ücreti diye yazılmalıdır.),

3- İki Adet vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi kabul edilmez.)

Tüm bu evrakların Öğrenci Bürosu’na teslim edilmesi gerekmektedir.

PASO İŞLEMLERİ

Paso (İ.E.T.T.kartı) Almak İçin Gerekli İşlemler;
Öğrencilere Öğrenci Bürosu tarafından gerekli evraklar ilânla duyurulur.Paso (İ.E.T.T kartı ) Kaybında Yapılması Gereken İşlemler;

1) Türkiye çapında okunan gazetelerden herhangi birisine verilen paso zayii ilanı (İlanın çıktığı gazete sayfası getirilecektir.),
2) İ.Ü.Hukuk Fakültesi Dekanlığına  hitaben yazılacak olan dilekçe,
3) 1 Adet vesikalık fotoğraf,

Tüm bu evraklarla Öğrenci Bürosuna müracaat edildiğinde Paso Zayii belgesi alınarak İ.E.T.T.’ye Başvurulacaktır.

MEZUNİYET;

Mezun olan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte Öğrenci Bürosu’nun mezuniyet bölümüne en geç 1 ay (30 gün) içinde müracaat etmeleri gerekmektedir.1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisini (TC. Kimlik No.lu)
2- Öğrenci kimliği*) Önceki yıllarda mezun olan öğrencilerimiz için de diplomalarının düzenlenmesinde T.C. Kimlik Numarası olan nüfus cüzdan sureti, bu yoksa T.C. Kimlik Numaralarını belirten bir dilekçe ile Okulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.

DİPLOMA KAYBEDİLMESİ HALİNDE;

Diplomasını kaybeden öğrenciye aşağıdaki belgelerle birlikte öğrenci bürosuna başvuruda bulunması halinde bir defaya mahsus olmak üzere duplikata düzenlenir.

  1. a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No’lu ve Noter tasdikli)
    b) Tirajı büyük 1 gazete ilanı
    c) Dilekçe

DİPLOMA TESLİMİ;
Diplomalar yemin edildikten sonra verildiğinden, diploma tesliminde yoğunluk yaşanmaması için;
“Perşembe Günleri 10:00 -12:00 ve Cuma Günleri 14:00 -16:00”  saatleri arasında verilmektedir.

İstanbul Üniversitesi Mezuniyet Belgeleri İle Diploma Ve Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge de yer alan;
Diplomaların teslimi
Madde 13 – (Değişik, İ.Ü.Senatosunun 23/05/2013 tarihli, 5 sayılı toplantısı/2.md.) Diplomanın ilgiliye verilmesinden önce, geçici nitelikteki mezuniyet belgesi kendisinden geri alınır.
Mezuniyet belgesini kaybettiğini bildiren kişiye, kaybettiğine ilişkin beyanı alındıktan sonra, diploması teslim edilir…hükmü uyarınca, diplomasını almaya gelecek mezunlarımızın geçici mezuniyet belgelerini yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir.

Not: Diploma  almaya gelen öğrencilerimizin kılık kıyafetlerine özen göstermeleri önemle rica olunur.


İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs imkânı sunan 5 ayrı Vakıf bulunmaktadır. Aşağıda isimlerini verdiğimiz Vakıfların ortak özelliği İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı’nın Vakıf yönetim kurulu başkanı olması ve yönetim kurulu üyeliklerinde ekseriyetle İÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin bulunmasıdır. Bu hususlar Vakıfların Vakıf Senetlerinde yazılı hükümlere göre belirlenmiştir. Vakıflardan sadece Kemal Halil Tanır Vakfı’nın yönetim kurulu başkanı İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı değildir. Ancak Kemal Halil Tanır Vakfı da İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs imkanı sunmaktadır.

İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs imkanı sağlayan vakıflar aşağıda sıralanmıştır.

  1. Vedat Ardahan Vakfı
  2. Tinçel Kültür Vakfı
  3. Prof. Tahir Taner Vakfı
  4. İÜ Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı
  5. Kemal Halil Tanır Vakfı

Vakıfların ortak amacı İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine burs,  ayni ve mali yardım yapmaktır. Ayrıca Tinçel Kültür Vakfı İstanbul Üniversitesi araştırma görevlilerine de yurtdışı burs imkanı sağlamaktadır.  2013-2014 Eğitim ve öğretim yılında yaklaşık 1200 öğrencimize karşılıksız burs imkanı sağlanmış ve eğitim ve öğretim kalitesinin yükselmesine katkıda bulunulmuştur.

Fakültemiz Bursları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.

2017-2018  HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ


    ÖĞRENCİ KÜLÜPLERİ ADI:    Başkan ve Yrd Adı Soyadı:    Danışman Adı Soyadı:
1)    BEYAZIT HUKUK KULÜBÜ    Mustafa Enes BALIN    Arş.Gör.M.Esad KALIPÇI
2)    BİLİŞİM HUKUKU KULÜBÜ    Mustafa Alperen GEZER    Doç.Dr.Burak GEMALMAZ
3)    CUMHURİYETÇİ HUKUKÇULAR KULÜBÜ    Alirıza Mert ÖNTAŞ    Yrd.Doç.Dr.Ebru KAYABAŞ
4)    FİKRİ ve SINAİ HAKLAR HUKUKU KULÜBÜ    Orhun YAVAŞ    Arş.Gör.Numan Sabit SÖNMEZ
5)    GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ    Arda Kutay KAYA    Yrd.Doç.Dr.Fatih AYDOĞAN
6)    HAYVAN HAKLARI KULÜBÜ    Yusuf Celal ÇANKAYA    Prof.Dr.B.Bahadır ERDEM
7)    HUKUK ATÖLYESİ KULÜBÜ    Tarık Emre EKŞİ    Arş.Gör.Melik KARTAL
8)    HUKUKI ARAŞTIRMALAR KULÜBÜ    Şaban Enes BÜLBÜL    Arş.Gör.M.Esad KALIPÇI
9)    İDEAL HUKUK KULÜBÜ    Mehmet ÖZCAN    Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman SAVAŞ
10)    İSTANBUL HUKUK MÜZİK KULÜBÜ    Berrrak ÖZÇELİK    Prof.Dr.Ömer EKMEKÇİ
11)    KÜLTÜR GEZİLERİ ve HUKUK KULÜBÜ    Muhammed ÇELİKÇİOĞLU    Yrd.Doç.Dr.Mehmet Fatih ARICI
12)    RADYO HUKUK KULÜBÜ    Atacan KARAGÖZ    Prof.Dr.Bilgehan ÇETİNER
13)    TOPLUMCU HUKUKÇULAR KULÜBÜ    Fidan MÜLDÜR    Yrd.Doç.Dr.Ülker YÜKSELBABA
14)    ULUSLARARASI HUKUK KULÜBÜ (İLSA)    Melih VAR    Prof.Dr.Adem SÖZÜER
15)    UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ KULÜBÜ    Eylül ATAOL    Doç.Dr.Seda ÖZMUMCU

Öğrenci İşleri Bürosu: 0 212 440 00 00 (santral)

Dahili Numaralar: 10855-10856-10857-10858-10859-10860-10903-10904-11060-11061-11162.

Öğrenci İşleri Bürosu Faks: 0 212 440 17 56.

E-posta Adresi: hukukogrencisl@istanbul.edu.tr

İ.Ü.H.F.

HUKUK KLİNİKLERİ

Klinik hukuk eğitimi, hukuk fakültesi öğrencilerinin öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek içselleştirdikleri bir eğitim metodudur.  İnteraktiföğrenme yöntemlerinin uygulandığı bu metotta öğrenciler “yaparak”, diğer birifadeyle pratik deneyim kazanarak öğrenirler. Hukuk klinikleri ayrıca,dezavantajlı grupların adalete erişimini kolaylaştırarak, geleceğin hukukçularının bugünden sosyal adalet bilincini kazanmasını amaçlamaktadır. Ülkemizde hukuk kliniği uygulamaları, muhtelif hukuk fakülteleri tarafından yıllardır yürütülmektedir.Fakültemizde ise bu çalışmalara, 2014-2015 akademik yılında başlanmıştır. Kliniğin
kurulma sürecinde Raoul Wallenberg Enstitüsü, fakültemiz öğretim elemanlarının hukuk kliniklerine ilişkin yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarına katılmasında teknik ve maddi destek sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Ayrıca 3 Kasım 2016 tarihinde, Adalet Bakanlığı ile İstanbul Hukuk Fakültesi arasında çeşitli konularda hukuk kliniklerinin yürütülmesine ilişkin bir protokol imzalanmıştır.
  
2015-2016 akademik yılında hukuk klinikleri, “ayrımcılık” temalı 5. Suç ve Ceza Film Festivali ile paralel olarak, mülteciler, engelliler ve kadınlara yönelik ayrımcılık konularını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. “Gündelik
hayatta hukuk” (street law) tarzında yürütülen bu klinikler kapsamında 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz, ilk olarak Üniversitemiz öğretim üyeleri ve ilgili alanlarda uzman sivil toplum temsilcileri tarafından verilen teorik
eğitime katılmışlardır. Uygulama ayağında ise öğrenciler, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Fatih ilçesine bağlı çeşitli liselerde eğitim aldıkları konularda sunum yapmışlardır
2017-2018 akademik yılında ise, öğrencilerimiz ve hitap ettiğimiz kişilerden alınan geri bildirimden hareketle, aşağıdaki alanlarda üniversitemize bağlı diğer fakülte öğrencileri ile ortaokul ve lise öğrencilerini sunumlarla bilgilendirmeye yönelik klinik çalışmalarının yapılması planlanmaktadır:

         
Bilişim Ceza
Hukuku

         
Tüketici Hukuku
(Canlı klinik uygulaması planlanmaktadır)

         
Hasta / Engelli Hakları

         
İşçi Hakları
(diğer fakülte öğrencilerini bilgilendirmeye yönelik)

 

 

İletişim: İ.Ü.H.F. Hukuk Klinikleri koordinatör
ve yardımcıları

Dr. Faruk Kerem
Giray / Dr. Gülay Arslan Öncü / Araş.Gör. Eren Sözüer  / Araş.Gör. Ömer Aynural

fkerem@istanbul.edu.tr / garslan@istanbul.edu.tr /
eren.sozuer@istanbul.edu.tr / omer.aynural@istanbul.edu.tr

iulawclinics@gmail.com  / twitter.com/iulawclinics