Hamburg-İstanbul Ortak Hukuk Lisans Programı

İstanbul Üniversitesi ile Hamburg Üniversitesi'nin birlikte yürüttüğü uluslararası çift diplomalı hukuk lisans programıdır. Ortak Hukuk Lisans Programı ile bütünleşmiş, uluslararası ve temel bir lisans eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim, Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından birlikte yürütülecektir. Programın amacı her yıl alınacak 20 öğrencinin, temel alanları ve uluslararası hukuk ile olan bağlantıları da dahil olmak üzere Alman ve Türk hukukunda lisans düzeyinde eğitim görmesidir.

Program Yöneticileri:
 • Hamburg: Program Başkanı Prof. Dr. Florian Jessberger
 • Eğitim Koordinatörleri: Dr. Yeon-Hee Lee, Anouk Andres
 • İstanbul: Program Başkanı Prof. Dr. Bilgehan Çetiner
 • Eğitim Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Nil Karabağ Bulut

Süresi ve Eğitim Başlangıcı: 8 Dönem (4 yıl), 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi
Mezuniyet:

Eğitimin tamamının başarılı olarak tamamlanması sonucunda, Hamburg Üniversitesince “Bachelor of Laws” (LL.B.) diploması ile İstanbul Üniversitesi’nce “Hukuk Fakültesi Lisans Diploması” olmak üzere double diploma verilecektir.

Eğitim Süreci:

Her öğretim yılında Türkiye’den 10 ve Almanya’dan 10 olmak üzere toplam 20 öğrenci programa kabul edilecektir. Eğitimin ilk iki yılı (ilk dört yarıyılı) Almanya’daki Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Almanca olarak, sonraki iki yılı İstanbul Üniversitesi’nde ve Türkçe olarak verilir.

Yabancı Dil:

Programın ilk iki yılı Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yürütülecek olduğundan programa Türkiye’den kabul edilen öğrencilerin yeterli düzeyde Almanca dil seviyesine (Dil seviyesi C1) sahip olduğunu ispatlayamaması halinde İstanbul Üniversitesi’nde dil koşulunu sağlayana kadar yoğun yabancı dil hazırlık eğitimine alınırlar. Yoğun dil eğitiminin azami iki yıl içinde başarıyla tamamlanması gerekir. Yeterli düzeyde dil seviyesine sahip olduklarını öğrenciler, Goethe Enstitüsü tarafından yapılan sınavlardan İleri Düzey Sertifikası (Goethe Zertifikat C1) veya Hamburg Üniversitesi tarafından kabul edilen eş değer belgeler veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (en az “80”) ile belgelendirebilirler.

Öğrenim Ücreti:

Ortak Lisans Programı eğitimi ücretsizdir. Öğrenciler yalnızca eğitimine devam ettikleri Fakültenin talep ettiği öğrenim harcını ödemekle yükümlüdürler.

Hamburg Üniversitesi’ne ödenecek dönem ücreti, § 6a HmbHG (İdari Giderler Harcı), § 104 HmbHG (Öğrenci Harcı) ve Hamburg Öğrenci İşleri Kanunu § 6/f.1/c. 1 ve § 12/f. 3/c. 1 ’e ile Hamburg Üniversitesi Öğrenci Eğitim-öğretim ücretleri Yönetmeliği hükümlerine göre ödenir.

İstanbul Üniversitesi öğrenim ücreti hukuk ikinci öğretim ücretine eşittir.

Öğrenci Hamburg Üniversitesinde öğrenimine devam ettiği ve İstanbul Üniversitesi’nde hiçbir ders almadığı dönemde İstanbul Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücreti ödemekle yükümlü değildir. Aynı şekilde öğrenci, İstanbul Üniversitesi’nde öğrenime devam ederken Hamburg Üniversitesi’nden ders almadığı sürece Hamburg Yüksek Okul Kanunu § 6/ f. 2 uyarınca idari giderler harcı ödemekten muaftır.

Burslar:
 • Ortak lisans programına; her yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenerek Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından kabul edilen " YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Kılavuzu" ile öğrencilere duyurulan kriter ve toplam sayının %30 unu geçmemek kaydıyla belirlenen kontenjanlar çerçevesinde, öğrenci seçme sınavlarındaki başarıları esas alınarak öğrenim ücretlerinden tamamından muaf tutulma şeklinde öğrencilere karşılıksız başarı bursu verilecektir.
 • Almanya’da öğrenim görecek öğrencilerimize DAAD (Deutscher Akademischer Austaushdienst-Alman Akademik Değişim Servisi) tarafından Hamburg Üniversitesindeki eğitimleri süresince burs verilecektir.
 • İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs imkânı sunan 5 ayrı Vakıf bulunmaktadır. İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs imkanı sağlayan vakıflar aşağıda sıralanmıştır.

  - Vedat Ardahan Vakfı
  - Tinçel Kültür Vakfı
  - Prof. Tahir Taner Vakfı
  - İÜ Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı
  - Kemal Halil Tanır Vakfı
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi   : +90 (212) 440 00 00 / 11162 – 10856
Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi:  +49 (40) 428 38 / 7570


Hamburg Üniversitesi Web-Sitesi için Tıklayınız.