Hukuk Klinikleri

İÜHF HUKUK KLİNİKLERİ

Klinik hukuk eğitimi, hukuk fakültesi öğrencilerinin öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek içselleştirdikleri bir eğitim metodudur. İnteraktif öğrenme yöntemlerinin uygulandığı bu metotta öğrenciler “Yaparak”, diğer bir ifadeyle pratik deneyim kazanarak öğrenirler. Hukuk klinikleri ayrıca, dezavantajlı grupların adalete erişimini kolaylaştırarak, geleceğin hukukçularının bugünden sosyal adalet bilincini kazanmasını amaçlamaktadır. Ülkemizde hukuk kliniği uygulamaları, muhtelif hukuk fakülteleri tarafından yıllardır yürütülmektedir. Fakültemizde ise bu çalışmalara, 2014-2015 akademik yılında başlanmıştır. Kliniğin kurulma sürecinde Raoul Wallenberg Enstitüsü, fakültemiz öğretim elemanlarının hukuk kliniklerine ilişkin yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarına katılmasında teknik ve maddi destek sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Ayrıca 3 Kasım 2016 tarihinde, Adalet Bakanlığı ile İstanbul Hukuk Fakültesi arasında çeşitli konularda hukuk kliniklerinin yürütülmesine ilişkin bir protokol imzalanmıştır.

2015-2016 ve 2016-2017 akademik yılında hukuk klinikleri, sırasıyla “Ayrımcılık” ve "Herkes İçin Adalet" temalı 5. ve 6. Suç ve Ceza Film Festivali ile paralel olarak, mülteciler, engelliler ve kadınlara yönelik ayrımcılık konularını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. “Gündelik Hayatta Hukuk” (street law) tarzında yürütülen bu klinikler kapsamında 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz, ilk olarak Üniversitemiz öğretim üyeleri ve ilgili alanlarda uzman sivil toplum temsilcileri tarafından verilen teorik eğitime katılmışlardır. Uygulama ayağında ise öğrenciler, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Fatih ilçesine bağlı çeşitli liselerde eğitim aldıkları konularda sunum yapmışlardır. 

2017-2018 akademik yılında ise "Gündelik Hayatta Hukuk" kliniği, ilk defa seçimlik ders kapsamında yürütülmüştür. Hukuk Klinikleri I ve II dersini alan öğrenciler, ders anlatacakları konularda teorik dersler ile interaktif ders planı hazırlama, pedagojik formasyon ve ders anlatımına yönelik kapsamlı çalışmalarla hazırlanmışlardır. Bu hazırlığın ardından klinik öğrencileri, Fatih İlçe Milli Eğitime bağlı altı lisede aşağıdaki konulara ilişkin sunumlarını yapmışlardır:

Bilişim ceza hukuku

Tüketici hakları

Göçmen hakları

İletişim: İÜHF Hukuk Klinikleri koordinatör ​ve yardımcıları

Doç. Dr. Faruk Kerem Giray / Dr. Gülay Arslan Öncü / Araş.Gör. Eren Sözüer / Araş.Gör. Ömer Aynural

fkerem@istanbul.edu.tr / garslan@istanbul.edu.tr / eren.sozuer@istanbul.edu.tr / omer.aynural@istanbul.edu.tr

klinikhukuk@istanbul.edu.tr / twitter.com/iuhfklinik