Merkezler İçerik

Müdür:

Prof.Dr.Adem SÖZÜER

Merkezin amacı:

Ceza Hukuku, Kriminoloji ve diğer suç ve ceza bilimleri alanlarında araştırma ve uygulama yapmak, bu bilimlerin gelişmesi için her türlü faaliyetlerde bulunmaktır. Araştırma sonuçlarına göre ceza hukuku, cezaların infazı, emniyet tedbirlerinin uygulanması, suçun önlenmesi, Türkiye’de ve yabancı ülkelerde bu konulara ilişkin mevzuatın ve zabıtanın geliştirilmesi için her türlü faaliyetlerde bulunmak ve özellikle suçla mücadele için ülkenin şartlarından kaynaklanan uygun bir suç ve ceza politikasının esaslarını tespit etmek, suç ve suçlu ile meşgul olan ve mücadele eden devlet kurumları alanında araştırma yapmaktır.

Web Sayfası İçin Tıklayınız…


Müdür:
Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR

Merkezin amacı:
Hukukî inceleme ve araştırmalarda Mukayeseli Hukukun bir bilim dalı olarak gelişimine katkıda bulunmaktır.

Müdür:
Prof.Dr. Aydın GÜLAN

Merkezin amacı:
İdare Hukuku ve İdare Bilimleri alanında karşılaştırmalı araştırma ve yayınlar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Müdür:
Prof.Dr.B.Bahadır ERDEM

Merkezin amacı:
Milletlerarası Hukuk,Milletlerarası Münasebetler ve Milletlerarası Özel Hukuk konularına giren meseleleri yakinen takip etmek, bu konularda araştırmalar yaparak yayınlamak ve devlet kurumlarına yardımcı olacak alanlarda çalışmalar yapmaktır.

Müdür:
Prof. Dr. Cemil KAYA

Merkezin amacı:

1973 yılında kurulan IAHUAM’un amacı, bugünkü Avrupa Birligi (AB) çevresinde olusan Avrupa Hukuku ve Avrupa Birliği çalışmalarına ilişkin hukuki çalışmaları incelemek ve bu alanda araştırma ve çalışmalar yapmaktır. IAHUAM, bu amacı gerçekleştirebilmek için seminerler, konferans ve kolokyum ile paneller düzenlemekte, bu konulara ilişkin yayınlar yapmakta, araştırmalar için komisyonlar kurmaktadır. Uğraştığı konularla ilgili arşiv ve kütüphane oluşturmak, çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturur.

IAHUAM, AB’nin ilgili ünitelerinden doküman, süreli yayın, resmi gazete, mahkeme karar ve derlemeleri, araştırma ve inceleme raporları alan ve sistematize eden, AB’nin yetkili yayın ve dağıtım kuruluşlarınca tanınan Türkiye’deki ilk dokümantasyon merkezidir.

Müdür:

Prof.Dr.Ömer EKMEKÇİ

Merkezin amacı:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında araştırma ve çalışmalar yapmaktır.