Kütüphane Hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi’nin yapımına 1947 yılında başlanmış ve 1950 yılında faaliyete geçilmiştir.
 
Bina iki katlıdır; üst katta öğrencilerin okuma salonu, bilgi tarama, danışma, fotokopi ve personel çalışma odaları mevcuttur. Alt katta öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin çalışma alanları, personel çalışma odası, kitap ve süreli yayınlar deposu ve nadir eser odası bulunmaktadır.
 
Kütüphanemizde Kongre Kütüphanesi (Library of Congress) sınıflama sistemi örnek alınarak oluşturulmuş bir özel konu başlıkları listesi kullanılmaktadır. Kitabın kütüphaneye geliş sırasına göre, yarı açık raf şeklinde kendi konusunda sistematik olarak sınıflandırılmıştır. Halen aboneliği devam eden 61 yerli 83 yabancı süreli yayın bulunmaktadır. 100.000 civarı yerli ve yabancı kitap mevcuttur. Kütüphanemizde “SirsiDynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon”sistemi kullanılmaktadır. Sistem Uluslararası MARC formatı özelliği ile Anglo-American Kataloglama Kuralları II çerçevesinde sınırsız alanda basit, orta, ileri düzeyde veri girişi ve arama yapma imkanı sağlayan çok kullanıcılı ve internet uyumlu bu kütüphane programında bütün kütüphane kayıtları bulunabilmektedir. Kütüphane işlemlerinin tamamı (kayıt, ödünç verme, uyarı, istatistik, sayım vb.) online yapılmaktadır.
 
http://kutuphane.istanbul.edu.tr/ adresinde kütüphane otomasyon sisteminden 7 gün 24 saat online tarama yapılabilmektedir.
 
 

İ.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ KURALLARI

 
A. Kitap Ödünç Verme Kuralları
 
Madde 1: Sadece İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ödünç kitap alabilir.
 
Madde 2: Aynı anda en fazla 10 adet kitap ödünç alınabilir. Ödünç alma süresi 4 haftadır. Başka bir okuyucu tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan kitapların iade süresi uzatılabilir. Belirlenen sürenin sonunda kitaplar iade edilmelidir.
 
Madde 3: Zamanında iade edilmeyen yayınlar için ceza uygulaması yapılır. İadesi geciken her kitaba gün başına 1 (bir) TL ceza alınır*.
 
Madde 4: Üzerinde iadesi gecikmiş kitap olan kullanıcılar, kitapları iade etmeden ve gecikme cezalarını ödemeden ödünç kitap alamaz veya kullanma sürelerini uzatamazlar.
 
Madde 5: Ödünç alınan kitabın kaybedildiği ya da yıpratıldığı hallerde;
 
a) Kütüphane kullanıcısı, kaybettiği kitabı temin ederek 15 gün içinde kütüphaneye iade etmekle yükümlüdür.
 
b) Bunu sağlayamıyorsa, baskısı bulunmayan yabancı dildeki kitapların kaybedilmesi durumunda 150 TL, baskısı bulunmayan Türkçe kitapların kaybedilmesi durumunda 75 TL ödemek zorundadır**.
 
Madde 6: Kütüphaneden alınan kitaba ait “ödünç alma formu”nu imzalamak suretiyle sadece asıl kullanıcı kitabın sorumluluğunu almalıdır. Hiç kimse bir başkası adına kitap almaz.
 
Madde 7: Çeşitli nedenlerle birimlerinden ayrılan kütüphane kullanıcıları, üzerlerindeki birim kütüphanesine ait olan kitapları iade edip ilişik kesme belgesi almadıkça birim yöneticileri kurumla olan ilişkilerini kesemez.
 
Madde 8: Hiçbir süreli yayın ile yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri ödünç alınamaz. Bunun dışında Kütüphane Müdürlüğü, belirleyeceği kitapların ödünç verilmesine sınırlama getirebilir.
 
*Kitap iadesinin gecikme ve kayıp cezası ile ilgili ödemeler, T.C.Ziraat Bankası Beyazıt Şubesi TR 84 0001000 606 34522939-5001 numaralı hesaba yatırılacaktır.
 
**Madde 5/b’de bahsi geçen rakamlara ilişkin gerek görülen hallerde, kitabı ödünç alan kişi ve kütüphane yetkilisi piyasa araştırması yapar, kitabın rayiç değeri hakkında uzlaşmaya varılır, ortak karar verilir ve bu kararın neticesine göre ödeme alınır.
 
B. Kütüphane Kullanım Kuralları
 
1. Kütüphane’nin kitap ve dergi muhafaza edilen bölümlerine sadece Fakültemiz mensupları girebilirler.
 
2. Kütüphane’nin kitap ve dergi muhafaza edilen bölümlerine hiçbir şekilde çanta, palto veya benzeri eşya ile girilemez. Bu gibi eşyaların kilitli dolaplara konulması gerekmektedir.
 
3. Fakültemiz mensupları dışındaki kişilere ödünç kitap hizmeti verilmemektedir.Bu kişilere yalnızca fotokopi hizmeti sunulmaktadır.
 
4. Kitaplara, dergilere ve tüm kütüphane malzemelerine (bilgisayar, masa, sandalye vs.) zarar verildiği tespit edilirse kullanıcı uyarılır, tekrarı halinde kullanıcı kütüphane hizmetlerinden men edilir.
 
5. Kütüphanemizdeki öğrenci bilgisayar laboratuarından öncelikle hukuk fakültesi öğrencileri yararlanır. Bilgisayar sayısının yeterli olduğu zamanlarda diğer kullanıcılar da faydalanabilir.
 
6. Öğrenci bilgisayar laboratuarının araştırma amaçlı kullanılması gerekmektedir. Amaç dışı kullanımın tespiti halinde, ilgili öğrenci bilgisayar laboratuarını bir daha kullanamaz.
 
7. Kütüphaneye şişelenmiş su dışında hiçbir içecek veya yiyecek getirilemez.
 
8. Her türlü kütüphane hizmetinden yararlanılması sırasında, sessiz olunmalı ve diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
 
9. Raflardan alınmış kitaplar masalarda bırakılmalı, rafa yerleştirmeye çalışılmamalıdır.
 
10. Özel eşyaların kütüphanede kaybolması ya da çalınmasının sorumluluğu Kütüphaneye ait değildir.
 
C. Kütüphanelerarası Ödünç İsteme :
 
Kütüphanelerarası Ödünç Kitap/Fotokopi Hizmeti yararlanma hizmeti İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi tarafından yürütülmektedir.
 
http://kutuphane.istanbul.edu.tr/  adresinde yer alan Kütüphanelerarası Ödünç Kitap/Fotokopi Hizmeti şartları şunlardır;
 
Üniversitemiz Mensuplarının Dışarıdan Ödünç Kitap / Fotokopi İsteme Koşulları;
 
1. İstanbul Üniversitesi mensubu öğretim elemanları ve çalışanları ile üniversitemizde yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler (istek formlarini tez danışmanlarına onaylatmak suretiyle) diğer kütüphanelerden, ödünç kitap/fotokopi isteği yapabilir.
 
2. Yayın istemek için kütüphanenin ILL (Inter Library Loan) Servisinde bulunan 4 nüsha istek formu doldurulmalıdır.(Faks, posta ya da online yolla istenme şekline göre form sayısı değişebilir).
 
3. Bir kişi tarafindan en fazla 5 kitap istenebilir.
 
4. İsteyen kişinin üniversite dahili ve ev telefonu bildirilmelidir.
 
5. Yayın(lar)ı getirme ve gönderme için ödenen kargo/posta ücreti kullanıcıya aittir.
 
6. Getirtilen kitapların kullanım süreleri, yayını gönderen her kütüphaneye göre farklılık göstermektedir. Yayın(lar)ın son getirme tarihi, ilgili yayının arka kapağı üzerinde belirtilmiştir.
 
7. Kullanım süresi biten kitaplar, teslim tarihinden en az iki gün önce kütüphanemize eksiksiz ve yıpratılmamış halde teslim edilmelidir.
 
8. Kullanım süresini uzatmak isteyen kullanıcılar, bir hafta önceden kütüphanemize başvurarak, ilgili kütüphanenin kuralları dahilinde uzatma yapabilir.
 
9. Aynı istek formu yayın fotokopisi getirtmek için de kullanılmaktadır. Fotokopi istekleri için istek yapılan karşı kütüphanenin kuralları geçerlidir (ücret vb.).
 
10. Kişiler, yayınların gidiş/dönüş kargo ücretini ödeyerek yurtiçi ve yurt dışı kütüphanelerden yayın isteğinde bulunabilirler. Ancak, yabancı makale isteklerinde(yurtiçi ve yurtdışı), Ulusal Akademik Bilgi Merkezi-ULAKBIM, bu işi ulusal düzeyde daha pratik yolla yapmaktadır. O yüzden kullanıcılarımızı bu kurumun internet adresine yönlendiriyoruz. ULAKBIM’in adresi (http://www.ulakbim.gov.tr  ) üzerinden ücretsiz üye olunarak, hem bilgi tarama işlemleri hem de fotokopi istekleri pratik bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
 
Üniversitemiz Mensuplarının Diğer Üniversitelerden Yayın İsteği İçin;obayrak@istanbul.edu.tr  / 0212 455 57 83- 16790 / Uzman Küt. Özlem Bayrak
 
Diğer Kütüphanelerden/Şahıslardan Gelen Yayın İsteme Koşulları;
 
1. Ödünç kitap ve makale isteği, ilgili kütüphanenin ILL servisi tarafından onaylanmış “Kütüphanelerarası Ödünç/Fotokopi İstek Formu” yla yapılabilir.
 
2. Kütüphanemizden istenen herhangi bir kitabın, iki ya da daha fazla nüshası var ise 1 ay süre ile ödünç olarak verilebilir. Ancak tek derleme nüshası ise, ödünç olarak verilemez, ancak fotokopisi çekilerek gönderilebilir.
 
3. Tezlerin tamamının fotokopisini isterken, araştırma yapan kişi danışmanının adını bildirmelidir. Öğrenci ise, Danışman yanında Okulu, Bölümü ve Okul numarası da yer almalıdır.
 
4. İlgili şahsa banka hesap numarası, yatıracağı fotokopi+telif gideri(gönderme ücreti eklenmeden) bildirilir. Bildirilen gider, verilen banka hesabına yatırılıp dekontun kütüphanemize fakslanması (0212 4555784) beklenir. Dekont elimize ulaştığı taktirde, yayın(lar)ın fotokopisi ilgilinin verdiği adrese ödemeli kargo ile gönderilir.
27 Eylül 2013
12770 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TR-34116, Beyazıt-İSTANBUL

Tel:0 (212) 440 00 00 Fax: 0212 512 41 35

E-posta: hukuk_dekan@istanbul.edu.tr