İlgili Vakıflar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BURS VE MALİ İMKAN SAĞLAYAN VAKIFLAR
İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs imkanı sunan 5 ayrı Vakıf bulunmaktadır. Aşağıda isimlerini verdiğimiz Vakıfların ortak özelliği İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı’nın Vakıf yönetim kurulu başkanı olması ve yönetim kurulu üyeliklerinde ekseriyetle İÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin bulunmasıdır. Bu hususlar Vakıfların Vakıf Senetlerinde yazılı hükümlere göre belirlenmiştir. Vakıflardan sadece Kemal Halil Tanır Vakfı’nın yönetim kurulu başkanı İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı değildir. Ancak Kemal Halil Tanır Vakfı da İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs imkanı sunmaktadır.
Daha detaylı bilgi için aşağıdaki linklere başvurabilirsiniz:
- Vedat Ardahan Vakfı
- Tinçel Kültür Vakfı
- Prof. Tahir Taner Vakfı
- İ.Ü. Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı
- Kemal Halil Tanır Vakfı
Vakıfların ortak amacı İÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine burs, ayni ve mali yardım yapmaktır. Ayrıca Tinçel Kültür Vakfı İstanbul Üniversitesi araştırma görevlilerine de yurtdışı burs imkanı sağlamaktadır. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yaklaşık 1000 öğrencimize karşılıksız burs imkanı sağlanmış ve eğitim ve öğretim kalitesinin yükselmesine katkıda bulunulmuştur.