Kalite

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Kalite Komisyonu

Görev ve Sorumlulukları

İ.Ü Hukuk Fakültesi Kalite Komisyonun çalışmaları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;

  •    Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi, Hedef Yönetim Planı oluşturulması
  •    Kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Üniversite Kalite Kuruluna sunmak
  •    İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve hedef yönetim planı dahilinde kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık hedef yönetim planı faaliyet raporlarını değerlendirmek
  •    Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde çalışmak ve çalışmalarında gerekli desteği sağlamak.​

İÜ Hukuk Fakültesi Kalite Komisyonu

Prof.Dr.Yasemin IŞIKTAÇ (Birim Kalite Temsilcisi )

Prof.Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE (Dekan Yardımcısı)

Doç.Dr.Emrehan İNAL (Birim Kalite Temsilci Yardımcısı)

Arş.Gör. Umut KOLOŞ

                              

Ali KOCA                         Fakülte Sekreteri

Cevat BİNİCİ                    Şef       Muhasebe ve Ayniyat Bürosu

Gökçe AYGEN                 Şef       Dekanlık

Murat TURAN                  Şef       Öğrenci İşleri

Melek UYAR                    Şef       Personel ve Yazı İşleri

Nurgül YILMAZ              Şef       Personel ve Yazı  İşleri

Aysel KABA YILMAZ    Bilgisayar İşletmeni   Kamu Hukuku Bölüm Sekreteri

Günay ADEKA                 Bilgisayar İşletmeni   Taşınır Mal Yetkilisi

Kaya AYDOĞAN            Bilgisayar İşletmeni   Muhasebe ve Ayniyat Bürosu

Kemal AKGÜL                Bilgisayar İşletmeni   Özel Hukuk Bölüm Sekreteri

Necmiye ÖZCAN             Bilgisayar İşletmeni   Kütüphane Sorumlusu

Şule AKGÜN                    Bilgisayar İşletmeni   Öğrenci İşleri Bürosu

Ümit TOPUZ                    Bilgisayar İşletmeni   Satınalma Görevlisi

Öğrenci Temsilcileri: Güncellenmektedir.