Kütüphane

Fakültemiz Kütüphanesi
Yaz Dönemi kütüphanemizin çalışma saatleri
Hafta içi : 8:30 -17:00
Yararlandırma Hizmetleri (Yayın İstekleri) 
Hafta içi : 8:30 -16:30 saatleri arası yapılmaktadır.
Resmi tatillerde kapalıdır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi’nin yapımına 1947 yılında başlanmış ve 1950 yılında faaliyete geçilmiştir.
 
Bina iki katlıdır; üst katta öğrencilerin okuma salonu, bilgi tarama, danışma, fotokopi ve personel çalışma odaları mevcuttur. Alt katta öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin çalışma alanları, personel çalışma odası, kitap ve süreli yayınlar deposu ve nadir eser odası bulunmaktadır.
 
Kütüphanemizde Kongre Kütüphanesi (Library of Congress) sınıflama sistemi örnek alınarak oluşturulmuş bir özel konu başlıkları listesi kullanılmaktadır. Kitabın kütüphaneye geliş sırasına göre, yarı açık raf şeklinde kendi konusunda sistematik olarak sınıflandırılmıştır. Halen aboneliği devam eden 61 yerli 83 yabancı süreli yayın bulunmaktadır. 100.000 civarı yerli ve yabancı kitap mevcuttur. Kütüphanemizde “SirsiDynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon”sistemi kullanılmaktadır. Sistem Uluslararası MARC formatı özelliği ile Anglo-American Kataloglama Kuralları II çerçevesinde sınırsız alanda basit, orta, ileri düzeyde veri girişi ve arama yapma imkanı sağlayan çok kullanıcılı ve internet uyumlu bu kütüphane programında bütün kütüphane kayıtları bulunabilmektedir. Kütüphane işlemlerinin tamamı (kayıt, ödünç verme, uyarı, istatistik, sayım vb.) online yapılmaktadır.
 

http://kutuphane.istanbul.edu.tr/ adresinde kütüphane otomasyon sisteminden 7 gün 24 saat online tarama yapılabilmektedir.

İ.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ KURALLARI

A. Kitap Ödünç Verme Kuralları

Madde 1:
Sadece İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ödünç kitap alabilir.
Madde 2:
Aynı anda en fazla 10 adet kitap ödünç alınabilir. Ödünç alma süresi 4 haftadır. Başka bir okuyucu tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan kitapların iade süresi uzatılabilir. Belirlenen sürenin sonunda kitaplar iade edilmelidir.
Madde 3:
Zamanında iade edilmeyen yayınlar için ceza uygulaması yapılır. İadesi geciken her kitaba gün başına 1 (bir) TL ceza alınır*.
Madde 4:
Üzerinde iadesi gecikmiş kitap olan kullanıcılar, kitapları iade etmeden ve gecikme cezalarını ödemeden ödünç kitap alamaz veya kullanma sürelerini uzatamazlar.
Madde 5:
Ödünç alınan kitabın kaybedildiği ya da yıpratıldığı hallerde;
a)Kütüphane kullanıcısı, kaybettiği kitabı temin ederek 15 gün içinde kütüphaneye iade etmekle yükümlüdür.
b) Bunu sağlayamıyorsa, baskısı bulunmayan yabancı dildeki kitapların kaybedilmesi durumunda 150 TL, baskısı bulunmayan Türkçe kitapların kaybedilmesi durumunda 75 TL ödemek zorundadır**.
Madde 6:
Kütüphaneden alınan kitaba ait “ödünç alma formu”nu imzalamak suretiyle sadece asıl kullanıcı kitabın sorumluluğunu almalıdır. Hiç kimse bir başkası adına kitap almaz.
Madde 7:
Çeşitli nedenlerle birimlerinden ayrılan kütüphane kullanıcıları, üzerlerindeki birim kütüphanesine ait olan kitapları iade edip ilişik kesme belgesi almadıkça birim yöneticileri kurumla olan ilişkilerini kesemez.
Madde 8:
Hiçbir süreli yayın ile yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri ödünç alınamaz. Bunun dışında Kütüphane Müdürlüğü, belirleyeceği kitapların ödünç verilmesine sınırlama getirebilir.

*Kitap iadesinin gecikme ve kayıp cezası ile ilgili ödemeler, T.C.Ziraat Bankası Beyazıt Şubesi TR 84 0001000 606 34522939-5001 numaralı hesaba yatırılacaktır.
**Madde 5/b’de bahsi geçen rakamlara ilişkin gerek görülen hallerde, kitabı ödünç alan kişi ve kütüphane yetkilisi piyasa araştırması yapar, kitabın rayiç değeri hakkında uzlaşmaya varılır, ortak karar verilir ve bu kararın neticesine göre ödeme alınır.

B. Kütüphane Kullanım Kuralları

Kütüphane’nin kitap ve dergi muhafaza edilen bölümlerine sadece Fakültemiz mensupları girebilirler.

Kütüphane’nin kitap ve dergi muhafaza edilen bölümlerine hiçbir şekilde çanta, palto veya benzeri eşya ile girilemez. Bu gibi eşyaların kilitli dolaplara konulması gerekmektedir.
Fakültemiz mensupları dışındaki kişilere ödünç kitap hizmeti verilmemektedir.Bu kişilere yalnızca fotokopi hizmeti sunulmaktadır.
Kitaplara, dergilere ve tüm kütüphane malzemelerine (bilgisayar, masa, sandalye vs.) zarar verildiği tespit edilirse kullanıcı uyarılır, tekrarı halinde kullanıcı kütüphane hizmetlerinden men edilir.
Kütüphanemizdeki öğrenci bilgisayar laboratuarından öncelikle hukuk fakültesi öğrencileri yararlanır. Bilgisayar sayısının yeterli olduğu zamanlarda diğer kullanıcılar da faydalanabilir.
6 Öğrenci bilgisayar laboratuarının araştırma amaçlı kullanılması gerekmektedir. Amaç dışı kullanımın tespiti halinde, ilgili öğrenci bilgisayar laboratuarını bir daha kullanamaz.
Kütüphaneye şişelenmiş su dışında hiçbir içecek veya yiyecek getirilemez.
Her türlü kütüphane hizmetinden yararlanılması sırasında, sessiz olunmalı ve diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
Raflardan alınmış kitaplar masalarda bırakılmalı, rafa yerleştirmeye çalışılmamalıdır.10 Özel eşyaların kütüphanede kaybolması ya da çalınmasının sorumluluğu Kütüphaneye ait değildir.

C.Kütüphanelerarası Ödünç İsteme :

Kütüphanelerarası Ödünç Kitap/Fotokopi Hizmeti yararlanma hizmeti İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi tarafından yürütülmektedir. ill.kutuphane@istanbul.edu.tr 0212 440 00 00 / 11095

Üniversitemiz Mensuplarının Dışarıdan Ödünç Yayın İsteme Koşulları için TIKLAYIN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
KÜTÜPHANESİ


 vesikalı fotograf

Ünvanı: Kütüphane Sorumlusu

Adı Soyadı: Necmiye ÖZCAN

Telefon: 0 (212) 440 01 15 (Direkt)

0 (212) 440 00 00 – 10863

E-posta: Güncellenmektedir…

Görev Tanımı: Kütüphane Sorumlusu

ÜMİT TOPUZ

Ünvanı: Bilgisayar İşletmeni

Adı Soyadı: Ümit TOPUZ

Telefon: 0 (212) 440 00 00 – 10835

E-posta: Güncellenmektedir…

Görev Tanımı: Kütüphane Memuru

OKTAY AKBAL

Ünvanı: Kütüphaneci

Adı Soyadı: Oktay AKBAL

Telefon: 0 (212) 440 00 00 – 10847

E-posta: Güncellenmektedir…

Görev Tanımı: Kütüphane Memuru

RECEP YILDIZ

Ünvanı: Yardımcı Hizmetler (İşçi)

Adı Soyadı: Recep YILDIZ

Telefon: 0 (212) 440 00 00- 10861

E-posta: Güncellenmektedir…

Görev Tanımı: Kütüphane Memuru

FEHMİ YİĞİT

Ünvanı: Bilgisayar İşletmeni

Adı Soyadı: Fehmi YİĞİT

Telefon: 0 (212) 440 00 00 – 10839

E-posta: Güncellenmektedir…

Görev Tanımı: Kütüphane Memuru

BAYRAM KARAKAŞ

Ünvanı: Yardımcı Hizmetler

Adı Soyadı: Bayram KARAKAŞ

Telefon: Güncellenmektedir…

E-posta: Güncellenmektedir…

Görev Tanımı: Üst Kat Okuma Salonu Memuru

HASAN DOĞAN

Ünvanı: Yardımcı Hizmetler

Adı Soyadı: Hasan DOĞAN

Telefon: 0 (212) 440 00 00 – 10867

E-posta: Güncellenmektedir…

Görev Tanımı: Okuma Odası Yardımcı Hizmetler

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını olan tüm dergiler Hukuk Fakültesi Kütüphanesi tarafından taranmış ve elektronik ortama aktarılmıştır. Söz konusu dergilerdeki toplam 4057 adet açık erişimli makaleye ücretsiz olarak iüdergi.com adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi başlıkları dağılımı aşağıdaki gibidir;

Not: Hukuk Fakültesi yayını olan tüm dergilerin yeni sayıları çıktıkça taranarak elektronik ortama aktarılmaya devam edilecektir. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi’nin yayımladığı diğer alanlardaki dergilere de http://journals.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kütüphanemizin koleksiyonunda önemli bir yere sahip olan nadir eserlerimiz 3244 adettir. Mevcut kaynaklar SirsiDynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon sistemine kayıtlı oluphttp://kutuphane.istanbul.edu.tr/adresinde kütüphane otomasyon sisteminden 7 gün 24 saat online tarama yapılabilmektedir. Katalog tarama alanında materyale ait başlık veya yazar bilgilerinden hareketle aranılan materyale ulaşılabilmektedir. Bulunan nadir eserin PDF formatındaki tam metin taranmış hali“Tam Metin İçin Tıklayınız”sekmesinden bilgisayarınıza indirebilmektedir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi
Beyazıt – İSTANBUL
Telefon: 0 212 440 00 00 / 10863-10861
Faks: 0212 440 01 16
E-posta: hukkutup@istanbul.edu.tr