Öğrencilerimizin Soruları ve Cevapları


 • Hukuk Fakültesine kayıt hakkı kazandım, kayıt için ne zaman gelmem gerekir? Bununla ilgili önceden randevu almam gerekir mi? Kayıt adresiniz nedir?

Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Kayıt tarihleri Üniversitemiz Rektörlüğü’nce web sayfasında (www.istanbul.edu.tr) güncel duyurular bölümünde yayınlanmaktadır.

Kayıt Adresimiz : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Bürosu, Beyazıt Kampüsü, Fatih/İstanbul

 • Fakültenizde/Yüksekokulunuzda/Enstitünüzde uyum programı var mı? Süreç nasıl işliyor? 

Fakültemizde uyum programı yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize yönelik olarak Eğitim-Öğretimin başladığı ilk hafta içinde yapılmaktadır.

 • Hukuk Fakültesinde yabancı dil hazırlık eğitimi var mı?

Hukuk Fakültesinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmaktadır.

 • Öğrenci otomasyon sisteminde e-posta adresim / telefonum bulunmadığından sisteme giriş yapamıyorum e-posta adresimi / telefonumu nasıl tanımlayabilirim? 

Öğrenci otomasyon sistemine girişte kullanacağınız kullanıcı adı ve şifreniz size ait özel bilgi olduğundan, Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna bizzat öğrenci kimliğiniz ile başvurarak konu ile ilgili gerekli yardımı alabilirsiniz.

 • Öğrenci Belgesine ihtiyacım var. Öğrenci Belgemi nasıl alabilirim?

İhtiyacınız olan öğrenci belgesi için otomasyon sistemi üzerinden e- imzalı öğrenci belgesi başvurusu yaparak, gün içinde yine otomasyon sistemi üzerinden belge çıktılarınızı alabilirsiniz.

 • Kayıt Dondurmak istiyorum, bunun için ne yapmak gerekmektedir? 

Kayıt dondurma işlemi ile ilgili düzenlemeler İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtildiği şartlarda mümkün olmaktadır.

 • Kayıt Sildirmek istiyorum, bunun için ne yapmam gerekmektedir? 

Kayıt sildirme işlemi ile ilgili düzenlemeler İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 30. maddesinde belirtildiği şartlarda mümkün olmaktadır.

 • Askerlik şubemden yazı geldi, askerliğimi nasıl tecil ettirebilirim?

Sizin yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Askerlik çağına gelmiş erkek öğrencilerimizin askerlik durum belgeleri bağlı bulundukları askerlik şubelerine her yıl Temmuz ayı içerisinde gönderilmektedir.

 • Derslerime ait sınav notlarımı göremiyorum?

Öğrenci İşleri Bürosuna başvurmanız gerekmektedir.

 • Sınav listesinde adımı göremiyorum? 

Böyle bir durumda kayıt yenileme döneminde o dersle ilgili bir kayıt yaptırmamış iseniz sınav listelerinde adınız görünmeyecektir. Öğrenci İşleri Bürosuna başvurmanız gerekmektedir.

 • Derslerime ait Başarı Notumu (Harf Notumu) sonuç açıklamasına rağmen hâlâ göremiyorum?

Başarı notunuz, dersi veren Öğretim Üyesi tarafından BDS (bağıl sisteme) çevrilmemiştir, bu yüzden başarı notunuzun harf olarak karşılığını göremezsiniz.

 • Ara Sınavlara giremedim, geldiğimde bunların hepsine girebilir miyim? 

Ara sınavlara giremeyen öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin sınavlar ile ilgili 24. maddesinin c fıkrasında belirtilen hallerde mazeret vizelerine girebilirler.

 • Yatay Geçiş hakkında bilgi alabilir miyim? 

Yatay geçiş ile ilgili işlemler www.istanbul.edu.tr/oidb web sayfasında bulunan İstanbul Üniversitesi Kurum içi ve Kurumlar arası Yatay Geçiş Yönergesindeki şartlar doğrultusunda yürütülmektedir. Buradan bilgi alabilirsiniz.

 • Sınav tarihlerini nasıl öğrenebilirim?

Fakültemizde yapılan ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri, sınavların başlangıç tarihlerinden bir ay öncesinde (http://hukuk.istanbul.edu.tr) web sayfamızda duyurular ve sınav tarihleri bölümünde yayınlanmaktadır.

 • Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartılabiliyor mu?

27.01.2004 tarih ve 25359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” doğrultusunda; bilimsel, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine katılmak amacıyla veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkacağınızı belgelemeniz ve bu belge ile birlikte bir dilekçe ile Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna yapacağınız başvuru sonrasında tarafınıza Harçsız Pasaport alabilmeniz için gerekli olan yazı düzenlenerek verilecektir.

 • Sınava giremedim, raporum var, bu halde sınava girebilir miyim? 

Eğer giremediğiniz sınav ara sınav ise mazeretinizi belgelendirmeniz ve bir dilekçe ile Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna başvurmanız gerekmektedir. Giremediğiniz sınav bitirme veya bütünleme sınavı ise bu sınavlara ait mazeret sınavı yapılmamaktadır.

 • Kaç dersten bütünleme sınavına girebilirim? 

Bütünleme sınavlarında bir ders sınırı bulunmamaktadır. Eğitim-Öğretim yılı başında kayıt yaptırdığınız derslerden, yapılan bitirme sınavlarında başarısız olmuşsanız, başarısız derslerinizin tümünün bütünleme sınavlarına girebilirsiniz.

 • Kayıt yenileme işlemini ne zaman, nasıl yapmam gerekiyor?

Her Eğitim-Öğretim yılı başında Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci Otomasyon Sisteminden, sorumlu olduğunuz derslere kayıt yapmanız gerekmektedir.

 • Öğrenci Kimliğimi kaybettim, öğrenci kimliğimi yeniden nasıl çıkarabilirim?

http://hukuk.istanbul.edu.tr web sayfamızda Kimlik, Paso, Diploma başlığı altında belirtilmiş olan belgeleri Öğrenci İşleri Büromuza teslim etmeniz ve yeni kimlik için başvuru yapmamız gerekmektedir. Yeni kimliğiniz çıkana kadar size geçici kimlik verilmektedir.

 • Dikey Geçiş hakkında bilgi alabilir miyim? 

Dikey geçiş ile ilgili işlemler www.istanbul.edu.tr/oidb web sayfasında bulunan İstanbul Üniversitesi Kurum içi ve Kurumlar arası Yatay Geçiş Yönergesindeki şartlar doğrultusunda yürütülmektedir. Buradan bilgi alabilirsiniz.

 • ABC dersinden 100 üzerinden XYZ almıştım ancak daha yüksek not bekliyordum, kâğıdımın yeniden incelenmesini isteyebilir miyim?

Sınavına girdiğiniz bir dersten beklediğinizden daha düşük bir not aldığınızı düşünüyorsanız İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin sınavlar ile ilgili 27. maddesinde belirtilen şekilde Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden sınav notunuza itiraz edebilirsiniz.

 • Güz/Bahar yarıyılında girmiş olduğum dersin sınav sonucu hâlâ açıklanmamış durumda, sınav sonucum ne zaman açıklanacak? 

İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin sınavlar ile ilgili 21. maddesinin 5. fıkrası uyarınca dönemlik derslerde sınav tarihinden itibaren yedi gün; yıllık derslerde ise on dört gün içinde ilgili dersin sorumlu Öğretim Üyeleri tarafından ilân edilir.

 • Hukuk Fakültesinde birinci öğretim ve ikinci öğretim programları arasında herhangi bir fark var mı? 

Birinci ve ikinci öğretim programları arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Birinci öğretim dersleri 08:30-17:00, ikinci öğretim dersleri 17:00-20:50 saatleri arasında yapılmakta olup, dersi veren Öğretim Üyeleri’ de aynıdır. Mezun olan öğrencilerimizin lisans diplomalarında da herhangi bir fark bulunmamaktadır.

 • Hukuk Fakültesinde çift anadal / yandal imkânı var mıdır? Hangi programlar arasında yapılabiliyor? Özel şartı var mıdır? 

Fakültemizde 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren İktisat Fakültesinden (2), Siyasal Bilgiler Fakültesinden (6), İşletme Fakültesinden (2), Edebiyat Fakültesinden (2), İlahiyat Fakültesinden (2) çift anadal programına öğrenci kabul edilecektir. Çift anadal programına başvuran öğrencilerin üniversite giriş puanının fakültemizin o yılki (TM-2) giriş taban puanına eşit veya üzerinde olması koşulunu sağlaması gerekmektedir. Yandal programına ise İktisat Fakültesinden Türkçe ve İngilizce bölümlerinden 1’er, Siyasal Bilgiler Fakültesinden Kamu yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden 1’er, İşletme Fakültesinden İşletme bölümünden 1, Edebiyat Fakültesinden Felsefe ve Psikoloji bölümlerinden 1’er öğrenci kabul edilmektedir. 

 • Hukuk Fakültesinde geçme notu kaçtır? Sınıf geçmek için ortalamanın kaç olması gereklidir?

Fakültemizde uygulanan sisteme göre Bitirme ve Bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almış olmanız gerekmektedir. Yalnız başarı notunuzun hesaplanmasında ara sınav notunuzun % 30’u bitirme ve bütünleme sınav notunuzun % 70’i sizin not ortalamanızı oluşturmaktadır. Bunun yanında sınıf ortalaması da sizin sınıf içi başarınızı belirlemektedir.

 • Fakültenizde üst sınıftan ders alma durumu var mıdır? Hangi derslerdir? 

Hukuk Fakültesinde üst sınıftan ders alma yoktur. Eğitim-Öğretim yılı başında kayıt yaptırdığınız derslerinizin yıl içinde açılan sınavlarına girebilirsiniz.

 • Dönem tekrarı yapmam durumumda Hukuk Fakültesini uzatmadan bitirme şansım var mıdır?

Fakültemizde yıllık müfredat uygulandığından başarınız veya başarısızlığınız dönemlik değil yıllık değerlendirilmektedir.

 • Mezun olduktan sonra diploma eki alma durumum nedir?

Mezunlarımıza  lisans diplomalarını aldıktan sonra talep etmeleri halinde  Diploma eki  de verilmektedir.

 • Mazeret sınavları ara sınavlardan sonra kaç gün içerisinde yapılmaktadır? 

Fakültemizde mazeret sınavları ara sınavların bitiminden bir hafta sonra yapılmaktadır.

 • Kayıt yenileme süresi geçtikten sonra kayıt yaptırabilir miyim?

Her Eğitim-Öğretim yılı başında Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci Otomasyon Sisteminden, sorumlu olduğunuz derslere kayıt yapmanız gerekmektedir. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrenciler ile ilgili İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9. maddesinin 2. fıkrası uygulanmaktadır.

 • Erasmus başvuru tarihi ne zaman?

Erasmus ön başvuruları online olarak EPOS-İSTANBUL sistemi üzerinden online olarak yapılmakta ve Üniversitemizin web sayfasında Erasmus  bölümünde yayınlanmaktadır.

 • Erasmus imkanları ve şartları nelerdir? 

Erasmus Programına başvurmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’de bir okulda, meslek okulunda yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmak veya İstanbul Üniversitesi öğrencisi olmak (lisans veya lisans üstü) Üniversitedeki 1. sınıfın 1. yarıyılını tamamlamış olmak Ağırlıklı not ortalaması 2,20/4,00 olmak (lisans öğrencileri) Ağırlıklı not ortalaması 2,50/4,00 olmak (lisansüstü öğrencileri).

 • Farabi başvuru tarihi ne zaman?

Değişimden faydalanmak isteyen İstanbul Üniversitesi öğrencileri, başvuru tarihleri içerisinde Üniversitemiz Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü ofisine şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir.(Her öğrenci kayıtlı olduğu üniversitesindeki Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü ofisine başvuru yapacaktır)

 • Farabi imkanları ve şartları nelerdir?

Farabi Programına başvurmak için öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması, ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması gerekmektedir.

 • Hangi değişim programları bulunmaktadır? 

Üniversitemiz ve Fakültemiz bünyesinde yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde Erasmus ve Farabi değişim programları bulunmaktadır.

 • Fakültenizin yurtdışındaki diğer hukuk fakülteleri ile ilgili ortak kültürel ve sosyal çalışmaları var mıdır?

Her yıl ortalama 50 öğrencimiz, farazi dava yarışmaları ve akademik etkinlikler için yurtdışına gönderilmektedir.

 • Fakültenizin eğitim dili Türkçe midir? 

Fakültemizin eğitim dili Türkçe olup Almanca ve İngilizce olarak okutulan seçimlik derslerimiz bulunmaktadır.

 • Fakültenizde dersler teorik mi, uygulamalı mı verilmektedir? 

Fakültemizde dersler teorik ve pratik çalışma olarak okutulmaktadır.

 • Fakültenize kayıt yaptıran öğrencilerin yararlanabileceği burs imkânları nelerdir?

Fakültemize bağlı vakıflardan ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere karşılıksız burs imkânı sağlanmaktadır. 2019-2020 yılında karşılıksız burs verdiğimiz öğrenci sayıları;

Vedat Ardahan Vakfı, Lisans öğrenci bursu                                                  459

Vedat Ardahan Vakfı, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci bursu                   55

Tinçel Kültür Vakfı, Lisans öğrenci kitap ve mali yardım                               497

Prof Tahir Taner Vakfı, Lisans öğrenci bursu                                                 50

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü KYK Burs                                                   63

Kemal Halil Tanır Vakfı                                                                                  10

 • Burs almak için hangi Vakıflara müracaat etmem gerekiyor?

İ.Ü. Hukuk Fakültesi öğrencilerine  9 ay boyunca karşılıksız burs veren Vakıflar: Vedat Ardahan Vakfı, Prof. Tahir Taner Vakfı ve Kemal Halil Tanır Vakfı olup,  kitap yardımı adı altında maddi destek sadece Tinçel Kültür Vakfı’ndan yapılmaktadır.

 • YKS’de Türkiye sıralamasında ilk binin içindeyim. Burs alabilir miyim?

YKS’de yerleştiği puan türünde ilk bine giren ve Fakültemizi tercih eden öğrencilerimize aşağıda belirtilen maddi destekler sağlanmaktadır.

Vedat Ardahan Vakfından normal eğitim süresi boyunca (dört yıl)  başarılarının devamı kaydıyla 900,00 TL başarı bursu (Ekim/Haziran, 9 ay) ve Tinçel Kültür Vakfından bir defalık 2.750,00 TL başlangıç desteği. Birinci sınıftan sonra başarıları devam edenlere normal eğitim süresi boyunca her dönem için 1.200,00 TL kitap yardımı sağlanacaktır. (Bu miktarlar vakıflar tarafından günün koşullarına göre her eğitim ve öğretim yılı başında arttırılmaktadır.)

YKS’de Üniversitemize yerleştiği puan türünden (dil Puanı ile yerleşenler hariç) ilk beş yüze girip Fakültemize yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere normal eğitim süresi boyunca (dört yıl) İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından İstanbul’da barınma desteği sağlanmakta ve öğrenci yemekhanelerinden yemek ve kahvaltı ihtiyaçları ücretsiz karşılanmaktadır.

YKS’de yerleştiği puan türünde ilk beş yüze giren, Fakültemize yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından dizüstü bilgisayar verilmektedir.

 • YKS’de Türkiye sıralamasında ilk bin ile bin beş yüz içerisindeyim. Burs alabilir miyim?

YKS’de yerleştiği puan türünde ilk bin ile bin beş yüz arasına girip de Fakültemizi tercih eden öğrencilerimize ise aşağıdaki maddi destekler sağlanmaktadır.

a) Tinçel Kültür Vakfından bir seferlik 2.300,00 TL başlangıç desteği.

b) Bu öğrencilerimizin ihtiyaç sahibi olmaları halinde Dekanlığımız bünyesindeki Vakıflardan süreli burs alma imkânı.

 • Burs başvurularını ne zaman yapabilirim? 

Hukuk Fakültesine kayıt yaptıran 1. Sınıf öğrencileri Fakültemiz web sayfasında yapılacak duyuruyu takip etmeli ve burs başvuru formuna talep olunan belgeleri ekleyerek başvurabilirler.

Ara sınıfta okuyan öğrenciler ise, (Alttan dersi olmamak ve herhangi bir kurumdan burs almamak kaydı ile) eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte izleyen 15 gün içinde, Kirazlı Mescit Sokak No:46 Fatih-İstanbul adresinde bulunan Vakıf Merkezi’ne giderek burs başvuru formlarını teslim ederek başvuruda bulunabileceklerdir.

 • Burslara kimler başvurabilir? 

Fakültemize yeni kayıt yaptıran ve ihtiyaç sahibi öğrenciler ile ara sınıfta okuyan başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler.

 • Burs başvurusu yaptıktan sonra burs çıkıp çıkmadığını nasıl öğrenebilirim? 

Başvurular tamamlandıktan sonra Fakültemiz öğretim görevlilerinden oluşan Burs Komisyonunca mülakat yapılmaktadır. Mülakat sonrasında burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi Fakülte web sayfasında ve Fakültede bulunan ilan panolarında ilan edilmektedir.

 • Bursların devam etme şartları nelerdir? 

Fakültemiz Vakıflarından karşılıksız burs almaya hak kazanan öğrencilerin yıl sonunda F dersi olmama koşuluyla bir üst sınıfa geçtiklerinde bursları devam eder.

 • Tinçel Kültür Vakfından kitap yardımı alıyorum. Alttan dersim yok, kitap yardımım devam edecek mi? 

Tinçel Kültür Vakfı kitap yardımı ve mail yardımlar bir defaya mahsus olduğundan başvurularınızı her yıl yenilemek durumundasınız.

 • Alttan bir dersim kaldı. Bursum devam edecek mi?

Hayır, bursların devamı vakıf senetlerinde belirtilen başarı şartlarına bağlıdır. Ancak, bursu kesilen ve ihtiyaç sahibi olan öğrenciler Tinçel kitap yardımında yeniden değerlendirilmek üzere başvurabilirler.

 • Aynı anda birkaç yerden burs alabilir miyim?

Vakıflardan burs alan öğrencilerin başka kurum ve kuruluşlardan burs almama şartı aranmaktadır. 

 • Burs, öğrenim kredisi ve katkı kredisi nedir? 

Burs; İ.Ü. Hukuk Fakültesi Dekan’ının yönetim kurulu başkanı olduğu, yönetim kurulu üyelerinin İ.Ü. Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden oluştuğu ve Vakıf senetlerinde İ.Ü. Hukuk Fakültesinde öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesi şartı yer alan vakıflardan İ.Ü. Hukuk Fakültesi öğrencilerine 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) karşılıksız verilen nakit paradır. Öğrenim kredisi; Yüksek öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Katkı kredisi; Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

 • Hukuk Fakültesi’nin katkı payı miktarları ne kadardır?

31 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 22/07/2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile birinci öğretim öğrencilerinin önlisans lisans ve lisansüstü düzeydeki yükseköğretim  programlarından  program süreleri içerisinde mezun olan öğrencilerden öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmamaktadır. Program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmaktadır. İkinci öğretim öğrencilerinden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmaktadır. Bu miktar 2019-2020 Öğretim Yılı için yıllık 1155 TL. olup  iki taksit halinde her dönem başında ödenmektedir.

Öğrenim Kredisi; yüksek öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan ancak borç olarak kendilerine ödenen paradır.

Katkı Kredisi; yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır. Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı “2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmünü âmirdir. Bu sebeple Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca katkı kredisi verilmemektedir.

 • Fakültenizin bulunduğu kampüste yemekhane var mı? Öğrencileriniz yemek ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor?

  Beyazıt Kampüsünde bulunan öğrenci yemekhanemizde öğrencilerimize sabah kahvaltısı ve öğle yemeği; ikinci öğretim programında öğrenim gören öğrencilerimize akşam yemeği verilmektedir.