2018-2019 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni

2018-2019 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni
Fakültemiz 2018-2019 öğretim yılı Mezuniyet Töreni 6 Eylül 2019 Cuma günü İstanbul
Üniversitesi Ön Bahçesinde gerçekleştirildi.
Dekanımız Prof. Dr. Abuzer Kendigelen’in Mezuniyet Töreni açılış konuşması

Sevgili mezunlarımız,
Kıymetli misafirler/aileler,
Çok değerli meslektaşlarım ve mesai arkadaşlarım,
Bugün öğrencilerimizin büyük bir emek neticesinde hak ettikleri mezuniyetlerinde,
mutluluklarını onlarla paylaşmak için burada toplandık. Bu yüzden başta sevgili mezunlarımız
olmak üzere, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor ve mezunlarımızı İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi diplomasını almaya hak kazandıkları için yürekten kutluyorum.

Sevgili öğrencilerimiz,
Bugün itibariyle hepiniz büyük bir mezunlar ailesinin üyesi oluyorsunuz. Hukuk diplomasının
size sağladığı zengin seçenekler listesi arasından hangi mesleği tercih ederseniz edin, bu
kurumdan mezun olmuş her yaş ve mevkiden binlerce hukukçu ile karşılaşacaksınız. Ancak
artık bir mensubu olduğunuz bu ailenin asıl büyüklüğü sayısından değil üyelerinin nesiller
boyunca daima en üst seviyede hukuk eğitimi almış olmasından kaynaklanıyor. Gerçekten de
bugünden itibaren sizler, Türkiye’nin en eski, en köklü ve dolayısıyla birikimi en zengin
hukuk fakültesinin yüz elli yıla yaklaşan tarihi içerisinde kazandırdığı nitelikli binlerce
hukukçu arasında yerinizi alıyor; Türkiye’nin en kaliteli hukuk eğitiminin verildiği kurumdan
mezun oluyorsunuz. Bunun için takdirlerin en büyüğünü de hak ediyorsunuz.

Kıymetli gençler,
Şüphesiz bu fakülteye gelmek ve burada öğrenci olabilmek için büyük emek harcadığınız
gibi, bugün artık sahip olduğunuz diplomaya ulaşmak için de büyük gayret gösterdiniz. Belki
kiminiz biraz daha fazla, kiminiz biraz daha az; ama şüphe yok ki en az emek harcadığını
zannedeniniz bile pek çok üniversitenin pek çok fakültesindeki öğrenciden daha fazla kitap
okumak, masa başlarında daha fazla dirsek çürütmek zorunda kaldı. Ancak unutmayınız ki,
bazılarınız için bu sıralarda başlayan, bazılarınız içinse bu sıralarda pekişen okuma maratonu,
bundan sonra büyüyerek devam edecek.
Yine hangi mesleği tercih ederseniz edin, ister avukat, ister hâkim, isterse bir hukuk hocası
olun, okumak ve dahası yazmak bundan sonra da hayatınızın büyükçe bir kısmını işgal ediyor
olacak. İyi bir hukukçu için başka türlüsünün düşünülemeyeceğinden şüpheniz olmasın. Zira
eskiler isabetli bir şekilde hukuku bir “bahr-i bî pâyân” olarak nitelemişlerdi: Yani “sonu
olmayan bir deniz”!. Sizler de hukuk fakültesi öğrencisi olduğunuz gün bu sonsuz denizin
içine dalmış oldunuz. İçinde bulunduğunuz bu denizin nihayeti yok; daha iyi bir hukukçu
olabilmek için ise asla kıyıya ulaşamayacağınızı bilseniz de en derinlere gitmek zorundasınız.
Bunun bilebildiğim kadarıyla da tek yolu var: Sürekli ve daha çok okumak

Değerli aileler,
Bugün mezunlarımızın yanı sıra tebriki fazlasıyla hak eden bir grup da, evlatlarının
mutluluklarını paylaşmak üzere burada bizimle birlikte olan aileler, anne babalardır. Onlar
coşkularını belki öğrencilerimiz kadar yüksek sesle ifade edemeyecekler; ancak biliyoruz ki
ebeveynlerin hep yaptığı gibi bugün de sahnenin arkasında sessizce beklemeyi tercih etseler
bile yüreklerinde kopan coşku ve duydukları gurur muhtemelen hepimizden fazladır.
Anne babalık kuşkusuz dünyadaki en zor sanat; bugün sizler göz aydınlığınız olan
evlatlarınızın bu başarısıyla ne kadar gurur duysanız, biz de bunun için sizi ne kadar tebrik
etsek azdır. Bundan dört yıl önce ülkemizin dört bir yanından evlatlarını bize emanet eden,
bugün ise yine bambaşka yörelerden buraya gelerek evlatlarını ve bizleri bu güzel günde
yalnız bırakmayan, emeklerinin, sabırlarının ve dualarının karşılığında en haklı gururu
yaşayan ailelerimizi de yürekten tebrik ediyor, evlatlarının mürüvvetlerini daha nice
vesilelerle görmelerini temenni ediyorum.

Değerli meslektaşlarım ve yol arkadaşlarım,
Bugün tebriki ve ayrıca teşekkürü hak eden bir grup daha var şüphesiz: Onlar her sene
buradan uğurladıkları öğrencilerinin yerine yine her sene yenilerini karşılayan, gidenlerin
arkasından “fakülteyi ve yeni gelecekleri beklemeye” devam eden hocalarımızdır. İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Türkiye’nin en iyisi olduğunu iddia etmemizi mümkün
kılan en önemli unsur şüphesiz bu fakültenin hocalarıdır. Fakültemiz geçmişten bugüne
“büyük” hocalar ile anılan bir fakülte oldu, ne mutlu ki bugün de böyle anılmaya devam
ediyor.
Bir nesli daha alınlarının akıyla mezun ederek bir sonraki nesli bekleyen en genç araştırma
görevlisinden en kıdemli profesörüne kadar meslektaşlarımı da bu vesileyle can-ı gönülden
tebrik ediyorum.
Şüphesiz ortalıkta pek fazla görünmemekle birlikte fakültemizin ağır yükünü üstlenen,
müstahdeminden fakülte sekreterine, öğrenci bürosundaki emektarlarımızdan personel veya
muhasebedeki görevlilerimize, kütüphanedeki memurlarımızdan dekanlık sekreterlerimize
kadar, yakın çalışma arkadaşlarımızı da unutmuyor, onlara da gösterdikleri emek, gayret ve
özveri için ayrıca teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle teşekkür etmeden geçemeyeceğim bir diğer kişi ise Üsküdar Belediye
Başkanımız Sayın Av. Hilmi Türkmen’dir. Kendileri eski bir mezunumuz olarak bu
mezuniyet töreninin yapılması konusunda her türlü desteği bizden esirgemedi. Kendisine özel
olarak müteşekkiriz. Ayrıca dereceye giren öğrencilerimize çeşitli kitap ve elektronik veri
bankası hediye eden Lexpera ve Oniki Levha Yayıncılık Ltd. Şti. ile yine kendisi bizim bir
eski bir mezununum ve mensubumuz olan şirket yetkilisi Sayın Erol Öz’e de teşekkür ederiz..
Son olarak bir ülkenin geleceğinin adalet ile doğrudan bağı olduğuna inanan bir hocanız
olarak, geleceğimizi sizlere emanet etmenin güvenini duyuyor; hem emanetinize hem de
geleceğimize sahip çıkmanızı diliyorum.
Bu vesileyle mezunlarımızı bir kez daha tüm kalbimle kutluyor; meslek hayatlarını
fakültelerinin ismine yakışır iyi birer hukukçu olarak başarılarla dolu geçirmelerini temenni
ediyorum.

Saygı, sevgi ve en içten muhabbetlerimle...