BASIC CONCEPTS OF LAW (HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI) DERSİNİ SEÇECEK ÖĞRENCİLERE DUYURU

Basic Concepts of Law (Hukukun Temel Kavramları) dersi İngilizce dilinde yapılacağından, bu dersi seçen öğrenciler için ilk ders saati içerisinde İngilizce seviye tespit sınavı yapılacaktır. Öğrencilerimize duyurulur.

DEKANLIK