Cevap Kağıtlarının Yüklenmesi Hakkında

Cevap kâğıdını 30 dakikalık yükleme süresinin ilk 20 dakikasında yüklemekte zorluk çeken öğrencilerimizin cevap kâğıtlarını 30 dakikalık yükleme süresinin son 10 dakikası içinde hukukmazeretsinavi@istanbul.edu.tr adresine göndermeleri hâlinde cevap kâğıtları dikkate alınacaktır.