İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Doktora Tezleri Dizisi’nin on üçüncü kitabı


DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA GÖKTÜRK YILDIZ, “Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine Göre Borçlu Temerrüdünün Şartları ve Sonuçları”, Temmuz 2020

Görüntülemek için TIKLAYINIZ