Yürürlüğünün 7. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında TÜRK TİCARET KANUNU SEMPOZYUMU –III gerçekleştirildi

Yürürlüğünün 7. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında TÜRK TİCARET KANUNU SEMPOZYUMU -III-, 18 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkan ve üyelerinin teşrifi ve yüksek katılımla Doktora Salonu, Mavi Salon ile yan salonlarda gerçekleştirilmiştir.